Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 22 września 2023 napisz DONOS@

Gigantyczny kredyt na 600-lecie Łomży

Główne zdjęcie
Zadłużenie miasta Łomży i roczny harmonogram spłat rat kredytów (źródło: wieloletnie prognoza finansowa na lata 2018-2031)

Zaciągniecie w przyszłym roku kolejnego kredytu na 38,5 miliona złotych zaproponował radnym prezydent Mariusz Chrzanowski. Dług Łomży na koniec 2018 roku miałby wzrosnąć do ponad 147,5 milionów złotych i to pomimo tego, że z kasy miasta spłacono by niemal 10 mln zł rat kredytów z lat poprzednich. Tylko na obsługę miejskiego długu w przyszłorocznym budżecie ma być zapisane ponad 4,4 mln zł wobec tylko nieco ponad 3 mln zł wydanych na ten cel w tym roku. Deficyt budżetu miasta na 2018 rok ma wynieść 28 mln 747 tys. zł i w całości pokryty być z kredytu.

15 listopada – to data do której szefujący samorządom wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą przedstawić radom gmin i regionalnym izbom obrachunkowym projekty budżetów samorządów na przyszły rok. W Łomży prezydent Mariusz Chrzanowski zrobił to wczoraj. Dochody miasta zaplanowano w nim w wysokości 371 mln 568 tys. 784 zł, a wydatki na poziomie 400 mln 316 tys. 447 zł. 
Zdecydowanie niższe niż w 2017 roku planowane są dochody własne o 9 mln 423 tys. 212 zł. 
Jeśli chodzi o wydatki ogółem na 2018 r. są wyższe o 7,5% niż planowane na ten rok. Wydatki bieżące mają wzrosnąć o 1% (3 255 879 zł), zaś wydatki majątkowe aż o 37% czyli 24 mln 274 tys. 774 zł. 

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest przede wszystkim przyszłorocznymi  obchodami 600-lecia nadania praw miejskich Łomży oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników administracji. Podwyżki mają otrzymać m.in. pracownicy zatrudnieni w miejskich instytucjach kultury czy MOSIR. W tej ostatniej placówce 51 osób będzie musiało otrzymać podwyżki „ze względu na konieczność dostosowania wynagrodzeń pracowników do płacy minimalnej przyjętej na 2018 r. w kwocie 2 100 zł”. W sumie wzrost wydatków bieżących na administracje publiczną ma wynieść 6%.
Największą pozycją wydatkową w budżecie miasta jest oświata i wychowanie. Na przyszły rok prezydent w tym dziale obciął wydatki bieżące w stosunku do tegorocznych o ponad 3,5 mln zł – do niespełna 113 mln zł. 
- Ale gdy dodamy zaplanowane środki z rezerwy celowej na oświatę i skorygujemy o środki na Projekty UE, to różnica wynosi 609 599 zł – zastrzega prezydent w uzasadnieniu.
Po stronie wydatkowej na uwagę zasługuje także wyjątkowo wysoka rezerwa budżetowa na łączną kwotę 7 mln 666 tys. 54 zł. W niej są rezerwa ogólna 2,4 mln zł, rezerwa celowa na oświatę 1,7 mln zł, rezerwa na odprawy emerytalne pracowników UM – 471 tys. zł,  rezerwa celową dla instytucji kultury 100 tys. zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 886 tys. zł i rezerwa celowa na inwestycje z budżetu obywatelskiego - 2 mln zł.  

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Udział środków zewnętrznych wynosi 48,59 % ogółu wydatków majątkowych tj. 44 614 360zł. Kolejnymi źródłami finansowania są: kredyt w kwocie 28 747 663 zł. tj. 31,31% oraz dochody własne 18 455 154 zł. tj. 20,10% planowanych ogółem wydatków majątkowych. 
Najkosztowniejszymi przyszłorocznymi inwestycjami są budowa przedłużenia ulicy Zawadzkiej (18,8 mln zł – 11,8 mln zł dotacja, 6,9 mln zł kredyt, 80 tys. środki własne), modernizacja ulicy Nowogrodzkiej (11,6 mln zł – 8,9 mln zł dotacja, 2,9 mln zł kredyt, 12 347 zł środki miasta)  oraz rozbudowa ulicy Poligonowej (5,8 mln zł – 4 mln zł dotacja, 1,6 mln zł kredyt, 70 tys. środki własne). W budżecie jest też przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego. Szacowany koszt zadania to 5 mln zł, a w przyszły roku na ten cel wydać mamy 4 mln zł - w całości z kredytu. 
W 2018 roku wyremontowana zostanie ul. Glogera (1,35 mln zł, przy czym z 1,15 mln zł z dotacji).
Do budżetu prezent wpisał także rozbudowę drogi gminnej nr 101175B - ul. Nowogrodzka - sięgacz 1 i Łukasińskiego na odcinku o łącznej długości 460 metrów. Koszt inwestycji to 2,37 mln zł, przy czym prezydent liczy na 1,2 mln zł dotacji ze „schetynówek”, a resztę - 1 mln zł z kredytu. 
Z symbolicznymi kwotami są wpisane inne drogi i ulice. Budowa nowych ulic na Os. Wschód szacowana na 9 mln zł – na przyszły rok dostała 100 tys. zł. Budowa ulicy Kolejowej - wartości 8 mln zł – w budżecie na 2018 rok ma 1 mln zł. Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem – z potrzebnych 2,6 mln zł – jest 0,5 mln zł, a na rozbudowę ulicy Dmowskiego, wycenianej na 2,36 mln zł, jest 200 tys. zł. 
Jedną z kosztowniejszych przyszłorocznych inwestycji wpisanych do projektu budżetu  jest instalacja nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta. Zadania miałoby być realizowane  w ramach partnerstwa z Kołomyją na Ukrainie pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Kosz na przyszły rok to 4,3 mln zł, przy czym 3,87 mln zł miałoby pochodzić z dotacji. 
W 2018 roku na części działki obecnego dworca autobusowego ma powstać centrum przesiadkowo – komunikacyjnego. Koszt to 4,5 mln zł w tym 1,8 mln zł z kredytu. 
Kontynuowana ma być przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego – na przyszły rok to kwota 5,6 mln zł, przy czym 2,8 mln ma być z kredytu, a drugie tyle z dotacji), oraz budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 (3,7 mln zł – 2,4 mln zł dotacja, 1 mln zł kredyt, 225 tys. środki własne). Planowane jest także rozpoczęcie przebudowy zabytkowej Hali Targowej na Starym Rynku na Halę Kultury. Koszt całkowity to 14,5 mln zł, ale na przyszły rok to 4,6 mln zł – 3,2 mln zł dotacja, 1,4 mln zł kredyty i 16,7 tys. zł dochody własne miasta.
Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży całość szacowana jest na 5,12 mln zł, przy czym 3,86 mln ma być wydane w 2018 roku. Większość - 2 mln zł - z kredytu a 1,67 mln zł z uzyskanej dotacji. 
W budżecie znalazła się także budowa lodowiska– rolkowiska, którego koszt oszacowano na 6,5 mln zł, a na przyszły rok wydatki to 1 mln zł, oraz budowa bulwarów nadnarwiańskich  II etap. Jets on wyceniony na 9 mln zł, przy czym w przyszłym roku na ten cel ma iść 1 mln zł – w całości z kredytu. Również milion złotych mają kosztować „otwarte strefy aktywności”, przy czym połowę środków miasto chce pozyskać z Ministerstwa Sportu. 

Wśród inwestycji szkolnych do budżetu miasta na przyszły rok wpisano m.in.: 1,2 mln zł na przebudowę bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7 (pod warunkiem otrzymania dofinansowania – 1 mln zł) i 500 tys. zł na rozpoczęcie termomodernizacji budynków szkoły.  Jest 800 tys. zł na renowację i przebudowę budynku szkoły I LO, i 200 tys. zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku II LO. W budżecie są też: 700 tys zł na przebudowę pionu kuchennego i 300 tys. zł na zakup jego wyposażenia w SP 1, oraz 50 tys. na budowa boiska szkolnego przy tej szkole. 
Jest 500 tys. zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7, tyle samo na rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, 300 tys. zł na modernizację Hali Sportowej przy SP9  oraz 120 tys. zł na dokumentację sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. 
Od otrzymania dofinansowania uzależniona jest poprawa infrastruktury przy Przedszkolu Publicznym nr 1 – wartość na przyszły rok to nieco ponad 1  mln zł.

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę