niedziela, 22 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Szkody łowieckie zostaną po staremu

Latem ubiegłego roku parlament uchwalił przepisy na mocy których odpowiedzialność za szkody łowieckie miał ponosi Skarb Państwa, a komisje do ich szacowania mieli powoływać wojewodowie. Wyczekiwane przez lata przez rolników przepisy miały wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, ale na kilka tygodni przez tą datą posłowie na wniosek rządu przegłosowali ich odroczenie o rok. Teraz okazuje się, że znowu mają być odłożone na kolejny rok.

Tak wynika z odpowiedzi jaką z Ministerstwa Środowiska otrzymał prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, który w październiku apelował do premier Beaty Szydło o dalsze nie przekładnie wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe zasady odpowiedzialności za szkody wywołane przez zwierzynę płową w uprawach rolnych. Apel trafił również do Ministerstwa Środowiska.  W przesłanej odpowiedzi czytamy: „W związku z brakiem możliwości zarezerwowania odpowiednich środków w budżecie państwa w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów zawarł przedłużenie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Nowy planowany termin wejścia w życie ww. przepisów to 1 stycznia 2019 r.”

180420110931.gif

 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0