czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

ASF nadal się rozprzestrzenia

Do 103 w gospodarstwach domowych i 526 wśród dzików wzrosła liczba stwierdzonych w tym roku nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń. Mimo restrykcji i sanitarnych odstrzałów dzików groźna choroba ciągle poszerza teren występowania. W związku z zagrożeniem po raz kolejny zaostrzono przepisy dotyczące bioaskuracji. Od dziś na terenie całego kraju wprowadzono zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia ASF.

Mapa ognisk i przypadków ASF w regionie z 2017 roku oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
Mapa ognisk i przypadków ASF w regionie z 2017 roku oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

Tereny objęte ograniczeniami i zagrożenia zaznaczana są kolorami czerwonym i niebieskim. Te pierwsze w regionie obejmują obszary gmin Wizna (ponad połowa), Stawiski, Grabowo i Zawady. W strefie zagrożenia są: niemal połowa gminy Wizna, oraz w całości gminy Jedwabne i Przytuły z terenu powiatu łomżyńskiego, wszystkie gminy powiatu grajewskiego: Radziłów, Wąsosz, Szczuczyn, Grajewo i Rajgórd.  
Dziś - 11 października 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r. poz. 711 ze zm.). Zmiany wprowadzają m in. na terenie całego kraju - zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Zmiany obejmują także sposób uboju świń pochodzących z terenów objętych restrykcjami. Dopuszcza się ubój takich świń, w tym samym dniu co inne świnie, jednakże pod koniec dnia ubojowego.

Dodajmy, że jedno z ostatnio wykrytych ognisk ASF u dzików w Polsce zlokalizowano w pobliżu wsi Pieńczykówek, na południu gminy Rajgród.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0