Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 27 maja 2024 napisz DONOS@
tekst płatny

Kiedy opłaca się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie?

Posiadanie ubezpieczenia na życie ma zapewnić nam bezpieczeństwo na długie lata. Jest to dla nas szczególnie ważne wtedy, gdy posiadamy rodzinę, dzieci, jak również duże zobowiązania finansowe w postaci kredytu obrotowego dla firmy bądź kredytu hipotecznego.

Każdy z nas na pewnym etapie życie odczuwa potrzebę zabezpieczenia swojej przyszłości, i nie ma w tym nic absolutnie dziwnego czy nowego. Jest to naturalny, kolejny etap dorosłego życia. Jednak podobnie jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć nieszczęśliwych wypadków, chorób czy śmierci, tak i nie jesteśmy w stanie przewidzieć innych okoliczności zachodzących w naszym życiu.

Tak dzieje się również w momencie zawierania dowolnej umowy: z deweloperem, operatorem komórkowym czy bankiem – nigdy nie możemy zagwarantować, że dotrzymamy warunków spłaty ze względu na różne zdarzenia, które mogą nas spotkać i to nie z naszej winy.

Wypowiedzenie umowy polisowej

Podpisując umowę z ubezpieczycielem, mało kto zwraca uwagę na zapis dotyczący jej zerwania. Nagła przeprowadzka, rozwód, śmierć bliskiej osoby, wyjazd na stałe za granicę, sprzedaż mieszkania oraz wiele innych mogą generować dodatkowe koszta, co spowoduje zmianę naszej decyzji o ubezpieczeniu.

Najłatwiej odstąpić od umowy, gdy nasze ubezpieczenie na życie będzie świeżo zakupione, czyli przez pierwsze 30 dni. Wtedy możemy nawet liczyć na zwrot składki pomniejszonej o potrącenie czy wykorzystany czas ochrony.

Dokładne informacje dotyczące wypowiedzenia umowy, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tj. OWU. Tam przeczytamy o przypadkach, kiedy główna umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana – jest to dzień ustalenia wykupu wartości, moment śmierci osoby ubezpieczonej, koniec ostatniego miesiąca ubezpieczenia. Przykładowy zapis z OWU w jednym z towarzystw wygląda następująco:

  • 26. ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Poza przypadkami odrębnie wskazanymi w OWU lub wynikającymi z przepisów prawa, główna umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w następujących przypadkach i terminach:

1) z dniem ustalenia wartości wykupu,

2) z chwilą śmierci ubezpieczonego,

3) z końcem ostatniego dnia miesiąca ubezpieczenia bezpośrednio poprzedzającego miesiąc ubezpieczenia, w którym wartość rachunku podstawowego jest równa 0 (zero) albo wartość wszystkich rachunków, pomniejszona o kwotę należności z tytułu dodatkowych umów ubezpieczenia jest mniejsza lub równa 0 (zero), przy czym powyższe nie dotyczy przypadku, kiedy Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej.

Rodzaj ubezpieczenia a rozwiązanie umowy

Proces, jakim jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie za każdym razem przebiega podobnie bez względu na rodzaj posiadanej polisy: ochronnej, oszczędnościowej, inwestycyjnej, terminowej czy bezterminowej. Trzeba jednak pamiętać, że w produktach, gdzie część wpłacanej składki jest dzielona na ochronę i inwestycję czy oszczędności, możemy sporo stracić.

Posiadając ubezpieczenie ochronne na życie mamy do stracenia wyłącznie możliwość skorzystania z odszkodowania w razie przykrego zdarzenia. Zawsze jednak warto się zastanowić czy decyzja o rezygnacji z polisy przyniesie nam więcej korzyści czy spowoduje, że np. w razie naszej śmierci rodzina nie otrzyma wsparcia finansowego z ubezpieczenia.

Można obejść się także bez wypowiedzenia, zaprzestając opłacania składek. Towarzystwo nie wyłączy nam od razu ochrony, ale będzie zgodnie z procedurą zawartą w OWU produktu kierować powiadomienia o terminie wpłaty i konsekwencjach w razie jej braku. Jeśli rzeczywiście mamy przejściowe kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej, lepszym rozwiązaniem będzie spotkanie z agentem i omówienie naszej sytuacji.

Kompetentny doradca powinien przedstawić plan awaryjny, czyli zaproponować przejście w tryb bezskładkowy, co mogłoby się wiązać np. z obniżeniem sum ubezpieczenia lub odroczeniem płatności zaległych składek, np. przez okres 6 miesięcy czy rok.

Podsumowując, wypowiedzenie umowy polisy na życie jest opłacalne (czyt. nie generuje większych strat) w zależności od momentu, w którym zdecydujemy się na taki krok. Najlepiej więc zrezygnować z umowy przez pierwszych 30 dni od jej zawarcia. Niektóre towarzystwa proponują nawet 60-dniowy okres. Warto jednak pamiętać, że odstąpienie od umowy nie zwalnia nas z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym TU udzielało ochrony ubezpieczeniowej.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę