Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 21 maja 2024 napisz DONOS@

ZUS wysyła listy polecone

Prawie 15 tysięcy emerytów i rencistów z województwa podlaskiego otrzyma list polecony z ZUS. - Akcja informacyjna odnosi się osób pobierających świadczenie przedemerytalne, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz okresową emeryturę kapitałową - podaje Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim zaznaczając, że w listach znajdą się wyjaśnienia co oznacza obniżenie wieku emerytalnego dla poszczególnych grup świadczeń. Od 1. października, gdy zacznie obowiązywać obniżony wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, na emeryturę w województwie będzie mogło przejść dodatkowo ponad 8 tysięcy ludzi.

- Osoby te będą musiało podjąć decyzję o tym, czy przejść na emeryturę. Dylemat taki stoi nie tylko przed pracującymi ale również tymi, który już pobierają świadczenia z ZUS -  zauważa Katarzyna Krupicka. - List z ZUS-u będzie zawierał  informację o możliwości złożenia wniosku o emeryturę przez osoby, które osiągnęły 1. października obniżony wiek emerytalny lub osiągną po tej dacie. Zanim podejmiemy taką decyzję warto sprawdzić czy nowe świadczenie nie będzie niższe od dotychczas pobieranego.

Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne:
Ten rodzaj świadczenia  ZUS przyznaje do dnia poprzedzającego dzień, w którym wnioskodawca osiągnie podwyższony wiek emerytalny. Wszystkie osoby, które w dniu 1 października mają ustalone prawo do tego świadczenia mogą złożyć wniosek o emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Mają również możliwość wyboru. Zgłaszając wniosek o emeryturę stracą prawo do świadczenia przedemerytalnego. W związku z tym mogą odłożyć przejście na emeryturę. Wówczas świadczenie przedemerytalne będzie wypłacane do ukończenia wydłużonego wieku emerytalnego. Po tym czasie  będą miały obowiązek złożenia wniosku o emeryturę – o czym ZUS poinformuje w osobnym piśmie.

Jeśli otrzymujesz rentę:
Ważną informacją jest na jaki okres została ona przyznana. 
1. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego – zainteresowany może złożyć wniosek gdy ukończy obniżony wiek emerytalny, jeśli się na to nie zdecyduje to emerytura z urzędu zostanie przyznana dopiero po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.
Wyjątek: Jeżeli w dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego przez rencistę mającego ustalone prawo do renty na okres do tego dnia, prawo to będzie zawieszone, nie będzie podstaw do przyznania z urzędu emerytury.
2. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje na trwałe lub na okres przypadający po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego – zainteresowany tak jak w pierwszym przypadku może złożyć wniosek w wieku 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, gdyż emerytura z urzędu zostanie przyznana po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.
Wyjątek: Jeżeli w dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego przez rencistę mającego ustalone prawo do renty na okres przypadający po tym dniu lub na trwałe, prawo to będzie zawieszone, ustanie prawa do renty oraz przyznanie z urzędu emerytury nastąpi od miesiąca, od którego byłaby podjęta wypłata renty (jeżeli rencista zgłosi wniosek o podjęcie tej wypłaty), o ile wcześniej nie ustanie prawo do renty z innych przyczyn.
3. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy orzeczone zostało na okres przypadający po dniu 30 września 2017r. lecz przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, a świadczeniobiorca w dniu 1 października miał ukończony wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn– zostanie przyznana emerytura z urzędu z dniem 1 października 2017 r .
4. Jeżeli prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy orzeczone zostało na okres przypadający po dniu 30 września 2017r. lecz przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, a świadczeniobiorca do dnia 30 września 2017 roku nie miał ukończonego wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn  – zostanie przyznana emerytura z urzędu z dniem osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego.

Jeśli masz emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W liście ZUS poinformuje, że prawo do tych świadczeń zostaje zachowane do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego oraz, że może zostać zgłoszony wniosek o emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Można również odłożyć złożenie wniosku o emeryturę. Wtedy kontynuowana będzie wypłata emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego do daty podanej w decyzji przyznającej. Potem musi zostać złożyć wniosek o emeryturę. 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę