Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 30 maja 2024 napisz DONOS@

Stare 500+ skończy się...

W Łomży w pierwszym półroczu z rządowego programu „Rodzina 500+” skorzystało 4 257 rodzin. Miesięcznie po 500 zł wypłacane jest na ponad 6 tys. 260 dzieci. Składane w ubiegłym roku wnioski zapewniały wypłatę świadczeń do końca września tego roku. Aby nadal korzystać z „500+” konieczne będzie ponowne złożenie wniosku, przy czym tylko złożenie go w sierpniu ma zapewnić ciągłość wypłaty. Wnioski z dwóch kolejnych miesięcy zapewnią pieniądze później, ale z wyrównaniem. - Wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące – podkreśla Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego w Łomży.

Formularze nowych wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wypłatę świadczenia „500+” będą udostępnione w Urzędzie Miejskim w Łomży przy Starym Rynku 14 (punkt obsługi interesantów) oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16. W tych dwóch miejscach będzie też można składać wypełnione wnioski, przy czym w budynku ratuszu będą przyjmowane jedynie te na drugie i kolejne dzieci, czyli dla realizacji których nie wylicza się dochodu rodziny. 
Wnioski będą przyjmowane tylko w godzinach pracy urzędu czyli od 7.30 do 15.30, ale jak zaznacza Czech do ich obsługi skierowanych zostanie więcej pracowników. - Obecnie rozpatruje je osiem osób, zaś do ich przyjmowania od 1. sierpnia zatrudnione zostaną kolejne trzy osoby – mówi urzędnik dodając, że wnioski będzie można również wysłać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS, oraz bankowość elektroniczną. 

500 zł nie dla wszystkich
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Rząd wprowadził natomiast kilka zmian, które mają dotyczyć „likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk”. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, gmina przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, ale jeśli nie pieniądze nie będą wypłacane.

Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. 

W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. 

Szczegółowa informacja o zmianach w przyznawaniu świadczeń „Rodzina 500+” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży pod adresem http://www.lomza.pl/bip/index.php?wiad=14555. 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę