poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Piorunek powstrzyma PiS w WFOŚiGW

Jacek Piorunek będzie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wczoraj na tę funkcję wybrał go sejmik województwa podlaskiego. Jednocześnie radni wojewódzcy przegłosowali zmiany w statut Funduszu. Wprowadzono m.in. wymóg jednomyślności podczas wyboru nowego zarządu WFOŚiGW. Według radnych z PiS to oznacza powrót zasady „liberum veto”, a według radnych z koalicji PSL-PO ma to „skłonić strony do rozmowy i do zajęcia miejsca przy stole negocjacji”. Po zmianie prawa większość członków w radach nadzorczych WFOŚiGW ma mieć partia rządząca w kraju.

Jacek Piorunek
Jacek Piorunek

Z dniem wejścia w życie znowelizowanego Prawa ochrony środowiska, czyli 24 maja br.  wygasły mandaty dotychczasowych członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W nowych  pięcioosobowych składach rad czterech członków wyznaczają wojewodowie (po dwóch), a także minister środowiska oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (po jednym). Jedynymi przedstawicielami samorządu województwa mogą być wskazani przez sejmiku wiceprzewodniczący RN. Na ich wyznaczenie sejmik ma 30 dni, a jeśli tego samorząd by nie zrobił ustawa nadaje ministrowi środowiska prawo do wyznaczenia swojego przedstawiciela. W ocenie pozycyjnych wobec PiS partii to kolejny dowód na zawłaszczanie państwa. 
- Parlament zmieniając prawo podporządkował WFOŚiGW administracji rządowej pozostawiają je jako jednostki samorządu województwa. Marszałek, który jest odpowiedzialny za ochronę środowiska nie ma wpływu na funkcjonowanie gremium – mówił Jacek Piorunek, który był zgłoszony jako jedyny kandydat na wiceprzewodniczącego WFOŚiGW w Białymstoku. - Aby jakiś wpływ samorząd województwa miał potrzebne jest wprowadzenie do statusu takich zapisów o jednomyślności. Jako jedyny z samorządu województwa, który będzie reprezentował koalicję PO-PSL, będę miał faktyczny głos, że bez niego ten zarząd nie będzie mógł się wybrać, a więc usiądziemy przy stole i będzie musiało dojść do kompromisu – dodawał. 
Jacek Piorunek od dwóch i pół roku jestem członkiem RN funduszu, jest też wiceprzewodniczącym komisji rolnictwa w Sejmiku. Podczas wczorajszej sesji na wiceprzewodniczącego WFOŚiGW wybrano go 16 głosami za przy 10 wstrzymujących się.
Znacznie więcej kontrowersji wśród członków sejmiku wzbudziła kwestia podejmowania przez RN uchwał z wymogiem jednomyślnego głosowania w ustawowym składzie np. przy powoływaniu lub odwołaniu członków zarządu funduszu.
Marek Komorowski, który w imieniu klubu radnych PiS wnioskował o wykreślenie wymogu jednomyślności przekonywał, że oto powraca  zasady „liberum veto”, którą zniosła Konstytucja 3 Maja. 
- Zapis w statucie przywraca podmiotowość marszałka i samorządu województwa i ma skłonić strony  do rozmowy i do zajęcia miejsca przy stole negocjacji – ripostował przewodniczący sejmiku Jarosław Dworzański (PO).
Więkoszściowa koalicja radnych wojewódzkich ten argument podzieliła i przegłosowała zmiany w statucie WFOŚiGW w Białymstoku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0