sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Kredyt na długi

Cztery banki rywalizują o udzielenie miastu Łomża kredytu na 10 milionów złotych. Pieniądze mają być wydane na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2017 r. Pieniądze wraz z odsetkami miasto ma oddać w ciągu 13 lat z „dochodów własnych budżetu”.

Zestawienie miejskich kredytów i pożyczek
Zestawienie miejskich kredytów i pożyczek

Z pozyskanego kredyty, który miasta planuje wykorzystać do końca tego roku, gro środków - aż 9 mln 425 tys. 680 zł ma być na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Łomżę. Tych jest sporo. Z dokument przedstawionych bankom w trakcie procedury przetargowej wynika, że na koniec kwietnia miasto było założone na ponad 111 milionów. To łączna suma kilkunastu kredytów, z których ostatnie mają być spłacane do 2030 roku. Także ten kredyt, która miasto chce zaciągnąć obecnie ma być spłacony do 31. grudnia 2030.  Według zapisów miejskich dokumentów źródeł środków na spłatę tego kredytu mają być – nie jak obecnie zaciągane kolejne kredyty, ale już „dochody własne budżetu”.

O tym, który bank udzieli Łomży kredytu zdecyduje najlepsza oferta. W ogłoszonym przetargu na usługa bankową dotycząca zaciągnięcia przez miasto Łomża kredytu w kwocie 10 000 000 PLN, ofertę z najniższą ceną przedstawił Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Z ceną za usługę 2 mln 373 tys. 675 zł i 18 gr pokonuje Bank PKO S.A. (2 380 934,56), Bank Gospodarstwa Krajowego (2 422 079,77) i PKO Bank Polski S.A. (2 498 322,14). Podstawą do jej wyliczenia są odsetki od kwoty zadłużenia przy zastosowaniu oprocentowania jako suma stawki WIBOR 3M na dzień 19.04.2017 r., wynoszącej 1,73 % i marży banku.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0