niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Bezrobotnych najmniej od 1991 roku

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu marca 2017 roku wyniosła 4842 osoby. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec marca. W stosunku do lutego poziom bezrobocia zmniejszył się o 257 osób to jest o 5,0%, a w stosunku do marca 2016 r. o 709 osób czyli 12,8%.

- Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozpoczęciem prac sezonowych, większą liczbą podjęć pracy i mniejsza liczbą rejestracji bezrobotnych – ocenia PUP Łomża podając, że w do urzędu wpłynęło 299 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 42,6%.
Przez cały marzec do Urzędu zgłosiło się 472 bezrobotnych, z których 21 pracowało za granicą przy czym co trzeci w Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie wyrejestrowano 729 osób bezrobotnych. Najczęstszą przyczyną było podjęcie pracy – 390 osób. W tej grupie 131 osób podjęło pracę subsydiowaną czyli wspieraną środkami z PUP. Blisko 100 kolejnych osób rozpoczęło staż, a 95 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego. 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec marca 2017 roku kształtowała się na poziomie 10,9%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 11,6% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 10,1%. 
Urząd podaje także, że w w marcu 2017 roku 13 osób (6 z Łomzy) podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, czyli otrzymało finansowe wsparcie na znalezienie sobie pracy daleko od rodzinnego miasta.


 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0