niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Nieoczekiwana zmiana w Radzie Nadzorczej MPEC

Marek Kozikowski dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży został niespodziewanie odwołany z funkcji i ze składu organu nadzorczego miejskiej spółki. - Nie umiem odpowiedzieć na pytanie dlaczego zostałem odwołany, bo przesłana mi uchwała nie ma uzasadnienia, a prezydent nie odpowiedział na wysłany list w tej sprawie – mówi Kozikowski. Jednocześnie prezydent Mariusz Chrzanowski do RN MPEC powołał Daniela Oliwę.

Siedziba MPEC Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika
Siedziba MPEC Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika

Do kompetencji Rady Nadzorczej MPEC należy w szczególności: sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki, coroczna ocena sprawozdań zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, opiniowanie wniosków co do podziału zysków czy powoływanie i odwoływanie członków zarządu.  I właśnie z tego ostatniego uprawnienia Rada wywiązała się na swym ostatnim posiedzeniu, gdy zgodnie z wolą prezydenta Chrzanowskiego, odwołała z funkcji członka zarządu Pawła Laskowskiego i powołała na prezesa Radosława Żegalskiego. 
Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej miejskich spółek to już bezpośrednie uprawnienie prezydenta Łomży. Generalnie członkowie RN powoływani są na trzyletnie kadencje. Chrzanowski w przypadku MPEC zrobił to w czerwcu 2015 roku. Odwołanie teraz Kozikowskiego odbyło się więc przed upływem kadencji i jak mówi Kozikowski także dla niego był wielkim zaskoczeniem. Wcześniej nie było żadnych sygnałów, że takie zmiany są rozważana. Marek Kozikowski, który w RN MPEC zasiadał od ponad czterech lat, był jedyną osobą w Radzie – poza dwoma pracownikami spółki wskazanymi przez załogę – znającą się na branży ciepłowniczej. Podkreśla, że nie zna uzasadnienia merytorycznego dlaczego został odwołany. Mówi, że spółkę zostawia „w dobrej kondycji finansowej”, ale nie chce odpowiadać na pytanie czy także „w dobrych rękach”.  

Wraz z odwłaniem Kozikowskiego prezydent Chrzanowski do RN MPEC powołał Daniela Oliwę. W Radzie są także Zdzisław Szanciło i Henryk Piekarski – jako członkowie wskazani przez załogę MPEC, oraz zasiadający z woli prezydenta: Adam Wilemajtys - radca prawny z Białegostoku, Marek Rutkowski z Zambrowa, działacza „Solidarności” poseł na Sejm kontraktowy (1989-1991) i Andrzej Grodzki – kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego RN, a teraz najprawdopodobniej zostanie nowym przewodniczącym RN MPEC.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0