wtorek, 12 grudnia 2017 napisz DONOS@

Unijna dotacja na remont ulic Łomży

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał umowę na dofinansowanie ze środków unijnych remontu trzech odcinków drogi krajowej nr 63 przebiegającej przez Łomżę. Chodzi o wykonaną w ubiegłym roku dobudowę drugiej nitki ul. Szosa Zambrowska i planowane w tym roku remonty dwóch odcinków ul. Sikorskiego, od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z Al. Legionów (ok. 270 metrów długości) i od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego (ok. 670 metrów). Miasto z unijnej dotacji pozyskaj 85% środków potrzebnych do wykonania prac.

Pierwotnie przyznana miastu dotacja miała wynieść niemal 17 mln zł, ale już została pomniejszona o oszczędności jakie powstały w związku z tańszym niż planowano remontem ul. Szosa Zambrowska. Podpisana wczoraj umowa w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie opiewa na kwotę 14 mln 832 tys. 642,15 zł. Najprawdopodobniej Łomża otrzyma znacznie mniej środków, bo złożone w przetargu na remont ul. Sikorskiego oferty wykonawców także są znacznie poniżej szacunków miejskich urzędników. Ci oceniali, że prace będą kosztowały blisko 15 mln zł, podczas gdy najtańsze oferty opiewają na mniej niż 8 mln zł.

W ramach modernizacji drogowcy mają zbudować nową konstrukcję nawierzchni ulicy w kategorii ruchu KR4, przebudować skrzyżowania z ulicami bocznymi, zatoki autobusowe, chodniki i zbudować ścieżkę rowerową, ale także całą infrastrukturę techniczną w pasie drogowym. Poza tym planowane jest także wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Różaną. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0