poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Brudne powietrze nad miastem

W sobotę było ponad dwukrotne, a w niedzielę już niemal trzykrotne przekroczenie dopuszczalnych dobowych stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM10. Przy dopuszczalnej w kraju dobowej normie 50 µg/m3 w sobotę w Łomży urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazywały 106,1 µg/m3, a w niedzielę 143,5 µg/m3.

Dobowe stężenie pyłów PM 10 w Łomży - wyniki pomiarów za ostatnie 30 dni
Dobowe stężenie pyłów PM 10 w Łomży - wyniki pomiarów za ostatnie 30 dni

Monitorujące stan powietrza urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży zamontowane jest koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego. To osiedle domków jednorodzinnych, i na takowych notowane są największe stężenia zanieczyszczeń pyłami. Ich wzrost ma związek m.in. z paleniem w piecach domowych.  
- Zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, nie wyposażonych w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone przez wiatr. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach. Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu -  ostrzega Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0