sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Długa lista inwestycji, których nie zrealizowano

Ponad 6 milionów złotych wynoszą tzw. wydatki niewygasłe za 2016 rok. Podczas wczorajszej sesji radni miasta na wniosek prezydenta podjęli uchwałę ustalając wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niemal wyłącznie są to tzw. wydatki inwestycyjne, dla których nowy ostatecznego terminu realizacji w większości przypadków sięga połowy przyszłego roku.

Łącznie na realizację inwestycji w ramach wydatków niewygasłych zapisana jest kwota 5 mln 890 tys. 303 zł. Reszta wydatków niewygasłych - 119 tys. 540 zł to tzw. wydatki bieżące.

W przypadku zadań inwestycyjnych największe niewydane na realizację planowanych zadań kwoty dotyczą działu transport i łączność - ponad 4 mln zł. Blisko 750 tys zł warte są niezrealizowane do końca roku inwestycje z działu oświata i wychowanie, a ponad pół miliona złotych z działu kultura fizyczna.

Foto: Wykaz wydatków budżetu miasta Łomża, które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku. (str. 1)
Foto: Wykaz wydatków budżetu miasta Łomża, które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku. (str. 2)
Foto: Wykaz wydatków budżetu miasta Łomża, które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku. (str. 3)
Foto: Wykaz wydatków budżetu miasta Łomża, które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku. (str. 4)
Foto: Wykaz wydatków budżetu miasta Łomża, które nie wygasają wraz z upływem 2016 roku. (str. 5)

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0