sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Lotnicza inwestycja generuje coraz większe koszty

Kilka lat temu władze miasta snuły plany budowy pod Łomżą lądowiska dla małych samolotów. Z planów, poza poniesionymi wydatkami, pozostał lotniczy hangar za 110 tys. zł, który od 20212 roku leży w częściach i czeka na lepszy pomysł. Tych także było kilka. Mówiono, że jest potrzebny dla MPGKiM, MOSiR, a później że dla miejskiej spółki śmieciowej ZGO. Ostatecznie hangar ma trafić do MOSiR. Na plany jego posadowienia wydaliśmy już ok. 15 tys zł, a ich zrealizowanie potrzeba blisko 200 tysięcy.

Tak wynika z prezydenckiej odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Wojtkowskiego. Pytał on co dalej z hangarem wobec braku zaplanowanej realizacji tej inwestycji w budżecie miasta na 2017 rok. 
Informuję, że w miesiącu sierpniu 2016 r. zostało wprowadzone do budżetu miasta Łomży 2016 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR na kwotę 120.000 zł. W miesiącu listopadzie została wykonana dokumentacja budowy hali magazynowej przy ul. Zjazd i w chwili obecnej oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na budowę – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez wiceprezydenta Andrzeja Garlickiego.
W tej samej odpowiedzi są też zestawienia kosztów jakie zostały dotychczas poniesione oraz koszty jakie będą poniesione w przypadku budowy hangaru dla potrzeb lądowiska i potrzeb magazynowych MOSiR.
Dotychczas poniesione koszty związane z budową lądowiska:
1 Dokumentacja 9.12.2011 11 000,00
2 Hangar konstrukcja 30.03.2012 108 240,00
3 Karta informacyjna 31.01.2012 2 000,00
4 Zabezpieczenie hangaru 15.05.2012 649,78
5 Opinia ornitologiczna 30.06.2013 3 000,00
Razem 122 240,00

Dotychczas poniesione koszty związane z budową hali magazynowej dla potrzeb MOSiR
1 Dokumentacja 14.11.2016 14 760,00

Koszty do poniesienia w przypadku budowy hali magazynowej dla potrzeb MOSiR, zgodnie z kosztorysem inwestorskim z listopada 2016 r.
1 Koszt robót budowlano-montażowych 152 930,04
2 Koszt robót elektrycznych 28 582,47
3 Koszt przyłącza wodociągowego 7 916,27
Razem 189 428,78

Koszty do poniesienia w przypadku budowy lądowiska, wg kosztorysów inwestorskich z października 2011 r.:
1 Wykonanie nasypów i płyta fundamentowa 170 000,00
2 Przepust na rowie melioracyjnym 75 000,00
3 Droga dojazdowa 22 000,00
4 Raport o środowiskowych uwarunkowaniach wg. wyceny Instytutu Zrównoważonego Rozwoju z dnia 27.06.2012 r. i zastosowaniem 50% zniżki 61 500,00
5 Montaż hangaru - wartość szacunkowa 25 000,00
Razem 353 500,00

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0