poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Podatek śmieciowy w Kolnie w górę

Od 1 stycznia 2017 r. w Kolnie będą obowiązywać nowe, wyższe opłaty za wywóz śmieci. Samorząd podniósł stawki podatku śmieciowego od ok. 10% do blisko 40% uzasadniają decyzję wzrostem cena przyjęcia niesegregowanych odpadów komunalnych w RIPOK w Czartorii. W Kolnie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zróżnicowane są w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym – i do 1 stycznia 2017 roku będą wynosiły od 16 zł do 55 zł miesięcznie w przypadku segregowania śmieci i od 25 zł do 77 zł gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Kolno,
Kolno,

Stawki podatku śmieciowego rosną praktycznie we wszystkich okolicznych gminach. Związane jest to ze zmianą przepisów w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych, które zaczęły obowiązywać od 2016 r. Zakłada ono m.in. konieczność spalania części śmieci przywożonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, co przełożyło się na wzrost opłat na wysypiskach za przyjęcie śmieci. W przypadku łomżyńskiego wysypiska w Czartorii za przyjęcie tony komunalnych śmieci zmieszanych gminy w 2015 roku płaciły 199,42 zł. Od początku 2016 r. kwota ta wzrosła do 239,31, a w 2017 r. będzie już wynosić 303,92 zł. To przekłada się na wzrost stawek podatku śmieciowego w gminach. W Kolnie od nowego roku mieszkańcy będą płacić – w przypadku segregowania odpadów następujące stawki: gospodarstwa 1 osobowe – 16 zł, gospodarstwa 2 osobowe – 30 zł, gospodarstwa 3 osobowe – 44 zł, gospodarstwa 4 osobowe i powyżej – 55 zł miesięcznie.
Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny: gospodarstwa 1 osobowe – 25 zł, gospodarstwa 2 osobowe – 45 zł, gospodarstwa 3 osobowe – 64 zł, gospodarstwa 4 osobowe i powyżej – 77 zł miesięcznie.
Władze Kolna podkreślają, że zmiana stawki nie będzie wymagała złożenia nowej deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają informację o wysokości opłaty, którą należy uiszczać na dotychczasowych zasadach.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0