Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 05 maja 2021 napisz DONOS@

ARiMR jak kura znosząca złote jaja

Główne zdjęcie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży

Nagrody kwartalne po kilka tysięcy złotych, pieniądze za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz atrakcyjne, ze zwiedzaniem okolicy, szkolenia i narady dla kadry kierowniczej – ujawnia audyt za lata 2014-2015 jaki przeprowadzono w Podlaskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży. I choć od przeprowadzenie go minęło już kilka miesięcy, okazuje się, że jedynym efektem było pismo jakie z sekretariatu dyrektora oddziału ARiMR w Łomży wysłano do wszystkich pracowników. Bo choć wydawanie gigantycznych kwot pieniędzy jest bulwersujące, to wychodzi, że było zgodne z prawem...

O szokujących wynikach audytu w ARiMR wiosną mówił prezes Agencji Daniel Obajtek. Podkreślał, że poprzednie kierownictwo ARiMR w latach 2008-2015 przeznaczyło 281 milionów złotych na nagrody, blisko 54 mln złotych na szkolenia i ponad 36 mln złotych na działalność promocyjno – informacyjną. W jego ocenie z przeprowadzonego audytu wynikało, że tzw. działalność promocyjna była szczególnie kosztowna w okresach kampanii wyborczych i polegała na działaniach wizerunkowych promujących rządzące wówczas partie. Okazuje się, że takie same działania były prowadzone także w regionie. Jeszcze w wakacje pracownicy podlaskiego oddziału otrzymali z sekretariatu  e-maila z informacją o zakończeniu audytu i jego wynikach. 

Cenne nagrody
Pracownicy pełniący funkcje kierownicze w Oddziale Regionalnym ARiMR w Łomży oraz w 14 podległych Biurach Powiatowych otrzymywali nagrody od 5 do 10 razy większe niż pozostali pracownicy w danym kwartale, np. średnia wysokość nagrody za IV kw. 2014 r. dla kierownika - 3.905,00 zł., dla pracownika 752,00 zł., za III kw. 2014 r. dla kierownika - 3.810,00 zł., dla pracownika - 387,00 zł. Średnia kwota przyznanej nagrody na kierownika najwyższa - 4.632,00 zł. (II kw. 2014 r.), na pracownika - 752,00 zł. (IV kw. 2014 r.). Nagrody dla zastępców dyrektora Oddziału - powyżej 5.000,00 zł. Wśród szeregowych pracowników byli też tacy, którzy otrzymali nagrody w wysokości powyżej 5 tys. zł. i tacy, którzy otrzymali nagrodę poniżej 200,00 zł.
W ocenie audytorów, system i zasady przyznawania nagród wymagają głębokiej analizy ponieważ przy takiej konstrukcji istnieje duże ryzyko dyskryminacyjnego przyznawania nagród.

Atrakcyjne szkolenia
Na szkolenia i narady dla kadry kierowniczej, które odbywały się poza siedzibą OR wydano w 2014 r. kwotę 14.160,00 PLN, a w 2015 r. 54.216,72 PLN. Na naradach wyjazdowych nie były poruszane kwestie strategii, a kwestie które odnosiły się do bieżących działań operacyjnych i logistycznych. Przykładowo w lipcu 2015 r. odbyła się narada kierownictwa ARiMR, na którą OR zamówił kompleksową usługę hotelową dla 63 osób na kwotę 37 tys. zł. Lista obecności z tej narady zawiera podpisy tylko 36 uczestników, a za usługę zapłacono zgodnie z zawartą umową. W ramach organizowanych narad Kierownictwo zwiedzało lokalne atrakcje turystyczne. Podczas wyjazdów na szkolenia korzystano nie tylko z samochodów służbowych, ale również z samochodów prywatnych. Stwierdzono brak racjonalnego wykorzystania samochodów prywatnych i znaczny wzrost wydatków w tym zakresie w 2015 roku w porównaniu do 2014 r. Wydatki na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych: w 2014 r. ogółem - 46.437,21 zł., w tym na szkolenia i narady kadry kierowniczej 8.770,84 zł., w 2015 r. - ogółem 75.677,88 zł. w tym na szkolenia i narady kadry kierowniczej - 21.635,51 zł.

Reklama osobista
Wydatki poniesione przez OR na działalność informacyjno-promocyjną wyniosły w 2014r. - 175.473,45 zł., a w 2015 r. - 209.248,07 zł. W 2015 r., Dyrektor OR wydatkował środki finansowe m.in. na wydruk i wysyłkę ulotek do sołtysów i radnych, pomimo wcześniejszej oceny Centrali ARiMR o mniejszej skuteczności i opłacalności działań informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem broszur, czy ulotek. Na ulotkach zamieszczono zdjęcia ówczesnego Prezesa ARiMR i Dyrektora Podlaskiego OR, a także odesłanie do strony internetowej ARiMR. Taki sposób promocji działań ARiMR budzi poważne wątpliwości, co do celu jaki miały faktycznie osiągnąć, czy nie służyły bardziej promocji konkretnych osób niż działań Agencji.
W działalności informacyjno-promocyjnej OR zidentyfikowano brak podstawowych dokumentów dotyczących przebiegu procesu i jego rzetelne rozliczenie. Oddział nie prowadził żadnych analiz wpływu prowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych na wzrost liczby składanych wniosków, czy też analizy kto z grupy docelowej rolników, beneficjentów obecnych i przyszłych uczestniczy w konferencjach, do kogo są one kierowane, czy nastąpił wzrost, czy spadek zainteresowania tego rodzaju przedsięwzięciami. Stwierdzono brak należytej staranności przy wykonywaniu czynności oraz ich dokumentowaniu, jak również niewłaściwą kontrolę lub brak kontroli bezpośredniego przełożonego.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę