środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

500+ wypłacane jest na więcej niż co drugie dziecko w województwie

Niemal równe 240 milionów złotych wypłaciły do końca lipca gminy z województwa podlaskiego w ramach programu „Rodzina 500+”.W samej Łomży wypłacono już ponad 11 mln zł. Według danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na koniec lipca wnioski o pieniądze na dzieci złożyło 98,4 % szacowanej liczby rodzin uprawnionych do otrzymywania tego świadczenia. W całym województwie świadczenie otrzymuje ok. 121 tys. 100 dzieci, co stanowi ok. 58 % ogółu dzieci do 18 roku życia.

fot. PUW Białystok
fot. PUW Białystok

Program „Rodzina 500+” jest sztandarowym projektem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Program  ruszył 1. kwietnia i zakłada wypłatę co miesiąc po 500 złotych na drugie i kolejne dziecko w rodzinnie, aż do czasu gdy osiągnie ono 18 lat. Świadczenie mogą otrzymać także rodzice na pierwsze dziecko jeśli mają niewielkie dochody - do 800 zł na osobę albo do 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Jak  poinformowała wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w całym województwie podlaskim do końca lipca gminy przyjęły 85 511 wniosków o wypłatę tych świadczeń. Na tej podstawie wydano 80 499 decyzji przyznających świadczenia, w ślad za tym do rodzin z całego województwa trafiło już 239 mln 955 tys. 479 zł.
- W 3 przypadkach formę  finansową świadczenia wychowawczego zastąpiono formą rzeczową  lub opłacaniem usług – zaznacza wojewoda

Najwyższe wypłaty są w dużych miastach. W Białymstoku do końca lipca wypłacono z tytułu "500+" 43 mln 961 tys. 224 zł, w Suwałkach - 13 mln 962 tys. 524 zł, a w Łomży 11 mln 149 tys. 706 zł. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0