poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

ASF. Apel w sprawie zgłaszania faktu zakupu świń na targowiskach

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie), nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt. Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Mapa obrazuje obszary objęte restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz stwierdzone dotychczas ogniska afrykańskiego pomoru świń.
Mapa obrazuje obszary objęte restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz stwierdzone dotychczas ogniska afrykańskiego pomoru świń.

Główny Lekarz Weterynarii wzywa także każdego posiadacza świń, który w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

Tymczasem Komisja Europejska, po ostatnich doniesieniach o nowych ogniskach ASF w województwie podlaskim powiększyła zasięg obszarów objętych restrykcjami wyznaczonymi w Polsce w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Okolice Łomży, Zambrowa, ale także Ostrowi Mazowieckiej w województwie mazowieckim zostały już włączone w do tzw. obszaru ochronnego.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0