sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Remontowe utrudnienia w ruchu

W związku z przebudową ulicy Krzywe Koło w Łomży, od 3 do 8 sierpnia wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Rządowej. Również 3 sierpnia planowane jest rozpoczęcie remontu ul. Kopernika. Inwestycja będzie wiązała się z częściowym zamknięciem tej drogi dla ruchu.

W ramach remontu ulicy Krzywe Koło przebudowywana będzie kanalizacja deszczowa. Jak podaje Łukasz Czech z ratusza prowadzenie prac wymaga wprowadzenia zwężenia jezdni o jeden pas ruchu na fragmencie ulicy Rządowej. Ruch będzie odbywał się wahadłowo, a pierwszeństwo przejazdu będą miały pojazdy jadące od Placu Kościuszki w kierunku ulicy Giełczyńskiej.

Również w środę 3 sierpnia planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Kopernika. W pierwszej fazie robót całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od Alei Legionów do zjazdu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy garażach.  Zapewniony zostanie jedynie dojazd dla mieszkańców ulicy Kopernika i przedsiębiorców prowadzących przy niej swoją działalność oraz ich klientów. W czasie prowadzenia prac nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Kopernika z os. Bohaterów Monte Cassino. Zapewniony zostanie jedynie dojazd do garaży. W drugiej fazie prac zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od zjazdu do MPEC-u do ul. Zawadzkiej. Podobnie jak we wcześniejszym etapie zapewniony zostanie jedynie dojazd dla mieszkańców ulicy Kopernika i przedsiębiorców prowadzących przy niej swoją działalność oraz ich klientów, a także do parkingu Sądu.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki, parking dla samochodów osobowych.  Przebudowane zostaną również zjazdy z posesji, oświetlenie uliczne, sieć energetyczna i teletechniczna. Planowana jest także budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika. Remont ulicy pochłonie prawie 1,2 mln zł i potrwa do połowy października. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0