środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Kolejny znaczny spadek cen skupu mleka

Kwiecień przyniósł rolnikom zarówno w zorganizowanym skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. Cena sprzedaży mleka w porównaniu do marca spadła o 3,3% - podał Główny Urząd Statystyczny. Publikacja danych cenowych zbiegła się w czasie z zapowiedzią rządu pomocy finansowej dla dla producentów mleka, którzy płacą kary za przekroczenie limitów produkcji w ostatnim roku kwotowym. Rząd podał, że program pomocowy „jest konieczny ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka”.

Czerwona linia przedstawia spadek cen skupu mleka w Polsce od wiosny 2014 roku. (źródło: raport GUS)
Czerwona linia przedstawia spadek cen skupu mleka w Polsce od wiosny 2014 roku. (źródło: raport GUS)

Z najnowszych danych GUS wynika, że średnia cena skupu mleka w Polsce w kwietniu wynosiła już tylko 102,35 zł za 1 hl mleka. To o 3,3% niż przed miesiącem, o 12,1% niż przed rokiem i aż o 1/3 mniej niż na przełomie 2013 i 2014 roku.  
W województwie podlaskim spadek cen był nieco niższy, a cena jaką otrzymują rolnicy jest najwyższa w Polsce. Niemniej 112,62  zł/hl – tyle wyniosła średnia cena skupu mleka - była o 2 złote niższa niż w marcu.
Z zestawienia GUS wynika, że rolnicy w województwie podlaskim są już jedynymi w kraju, którzy za mleko otrzymują powyżej 1,1 zł/l.  Najniższą cenę w kwietniu płaciły mleczarnie na Pomorzu – tylko 90,56 zł/hl. Na sąsiednim Mazowszu średnia cena wyniosła  100,19zł/hl.

Rząd pomoże mleczarzom?
W czwartek rząd przyjął program o ustanowieniu pomocy dla producentów mleka. Program, jak wynika z komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów, ma ruszyć 1 sierpnia 2016 r., pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Będzie polegać na tym, że ci producenci, którzy muszą wnieść opłatę za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów w ilości przekraczającej kwoty indywidualne w roku 2014/2015, będą mogli uzyskać umorzenie tych opłat w całości lub w części jeśli ich wniesienie „zagraża ważnym interesom rolników”.
„Rolnik we wniosku, o umorzenie w całości lub części opłaty, skierowanym do ministra rolnictwa, będzie musiał przedstawić swoją sytuację materialną, aby decyzja w sprawie udzielenia mu pomocy nie pozostawiała wątpliwości, że jest uzasadniona” - podało Centrum Informacyjne Rządu.
CIR informuje, że pomoc będzie dotyczyła całkowitego lub częściowego umorzenia II i III raty opłaty tylko dla tych rolników, którzy uiścili I ratę opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0