środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Tu jest za głośno!

Przeprowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Łomży wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu zarówno w porze dziennej i nocnej. W ciągu dnia notowany tu poziom hałasu wyniósł 72,8 dB czyli o blisko 5 dB powyżej dopuszczalnego maksimum, a w nocy 65,6 dB - o blisko 7 dB za dużo.

Ul. Wojska Polskiego
Ul. Wojska Polskiego
Hałas poziomy długookresowe dzienno – wieczorno – nocne  (źródło: Raport WIOŚ Białystok)
Hałas poziomy długookresowe dzienno – wieczorno – nocne (źródło: Raport WIOŚ Białystok)
Hałas poziomy długookresowe nocne (źródło: Raport WIOŚ Białystok)
Hałas poziomy długookresowe nocne (źródło: Raport WIOŚ Białystok)

Pomiarów hałasu przy ul. Wojska Polskiego w ubiegłym roku dokonywał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Hałas mierzono sześć razy – w czerwcu, październiku i grudniu, aby – jak tłumaczy WIOŚ - wyznaczyć poziomy  długookresowe dzienno – wieczorno – nocne oraz nocne mające zastosowanie przy prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 
Otóż hałas jest jednym z najbardziej odczuwalnych zagrożeń środowiska, a według Prawa ochrony środowiska - ochrona przed hałasem ma polegać na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego, lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Niestety w Łomży przy ul. Wojska Polskiego poziomy hałasów przekraczane są od lat, a ostatnie badania znowu to potwierdziły.
To jedna z najbardziej obciążanych ruchem ulic w mieście. Wiodą nią dwie drogi krajowe nr 61 oraz 63 i według pomiarów WIOŚ dziennie przejeżdża nią nawet po 17-18 tysięcy pojazdów, przy czym więcej niż co czwarty to ciężarówka.  

W sumie w roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pomiary hałasu drogowego w 11 miejscowościach województwa podlaskiego i tylko w dwóch przypadkach nie zanotowano przekroczeń. W regionie hałas mierzono także m.in. w Grajewie. Wyliczony na podstawie wykonanych pomiarów cząstkowych poziom długookresowy LDWN wyniósł tu 73,1 przy dopuszczalnych 68 dB, natomiast poziom długookresowy LN 65,8 przy dopuszczalnych 59 dB.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0