poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Ważny próg 3204 zł

To informacja ważna dla rolników i ich domowników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Do końca miesiąca osoby podlegające ubezpieczeniu KURS i prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności, zobowiązane są złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota 3204 zł należnego podatku dochodowego z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

- Przekroczenie kwoty 3204 zł należnego za 2015 rok podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2015, niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia lub oświadczenia w KRUS w ustawowym terminie, będzie skutkowało  ustaniem ubezpieczenia od dnia 1 czerwca 2016 r.,  chyba, że nastąpi zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie oświadczenia lub zaświadczenia – przypomina Elżbieta Swatowska kierownik wydziału ubezpieczeń białostockiego oddziału KURS.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0