niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Z życzeniami na Świętego Floriana

- Jesteście zawsze pierwsi tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie, mienie czy środowisko. Nawet w najtrudniejszych warunkach niesiecie pomoc potrzebującym, bez względu na własne bezpieczeństwo, nie szczędząc sił, a nawet narażając własne życie. (...) W świadomości społecznej funkcjonuje jako służba niosąca pomoc, gdy trzeba zaradzić różnym problemom związanym z naszym bezpieczeństwem – napisał Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA w liście do strażaków z okazji Dnia Świętego Floriana, patrona strażaków. - Docenia to polskie społeczeństwo obdarzając Waszą służbę najwyższym zaufaniem.

Wiceminister Zieliński podkreśla, że dziś straż pożarna jest już nie tylko służbą ochrony przeciwpożarowej. Oprócz gaszenia pożarów, w sytuacjach różnorakich zagrożeń ratuje ludzi, dobytek, przyrodę – tak dzieje się w wypadkach komunikacyjnych, zdarzeniach ekologicznych czy podczas klęsk żywiołowych. 
- Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, kto ratowałby nas z różnych opresji, gdyby nie kilkaset tysięcy strażaków, którzy w każdym mieście, w każdej polskiej gminie i w wielu wsiach są gotowi zostawić wszystko i spieszyć na ratunek – zauważa wiceminister życzą strażakom „byście wciąż z niesłabnącym oddaniem i poświęceniem służyli ludziom i naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej”. - Państwo polskie potrzebuje sprawnych instytucji, wśród których formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo mają do wypełnienia szczególną misję. Niech św. Florian ma Was zawsze w swojej opiece.

W liście do strażaków Jarosław Zieliński napisał także, że jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. 
- Została podjęta decyzja o zmianie dotychczasowego modelu zlecania zadań publicznych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, która ma na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie środków publicznych oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom strażaków ochotników w zakresie wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy oraz środki ochrony osobistej – przekazuje wiceminister Zieliński. - Ma to odzwierciedlenie także w ustawie budżetowej na rok 2016 – kwota dotacji dla OSP została zwiększona w łącznej wysokości do 126 mln zł. Składają się na nią środki z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i zakładów ubezpieczeń społecznych. Ważnym źródłem finansowania OSP są jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie współpraca z samorządami daje możliwość montażu finansowego na realizację kosztochłonnych przedsięwzięć. Pragnę podkreślić, że przygotowywana nowa edycja programu modernizacji służb mundurowych MSWiA na lata 2017-2020 przewiduje również wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystko to wzmocni nasz polski system ratowniczo-gaśniczy – podkreśla Zieliński.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0