Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 03 czerwca 2023 napisz DONOS@

Mniej na inwestycje, więcej na płace

Główne zdjęcie
porównanie wydatków bieżących i majątkowych Łomży w latach 2014 -2015

Dochody w wysokości niespełna 265 mln zł i wydatki nieco ponad 274 mln zł – takimi wynikami zamknął ubiegły rok budżet miasta. W porównaniu do 2014 roku wyniki są po około 45 mln zł niższe za sprawą obniżenia dochodów i wydatków majątkowych. Jeśli chodzi o dochody i wydatki bieżące są one wyższe o kilka milionów. Znacząco zmienił się także udział ich w budżecie - wydatki bieżące stanowiły aż 85,7% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe spadły do 14,2%. Mniejsze wpływy i wydatki majątkowe wynikają z ograniczonego w minionym roku dostępu do nowych środków unijnych – tłumaczą skarbnik i prezydent Łomży w podsumowaniu rozliczenia ubiegłorocznego budżetu miasta.

W porównaniu do roku 2014 realne wydatki budżetu miasta w 2015 r. były mniejsze o 14% czyli o 44 mln 882 tys. 403 zł. Spadły przede wszystkim wydatki majątkowe i to o ponad 54% z 85 mln 933 tys. zł w 2014 roku do 39 mln 64 tys. zł w 2015 roku. Natomiast wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 0,85%, z kwoty 233 mln 421 tys. zł w 2014 r. do 235 mln 407 tys. zł w 2015 roku. 
- Porównując wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2014-2015 zauważalny jest wzrost na łączną kwotę ok. 4,5 mln złotych – czytamy w dokumencie. 
Największy wzrost wydatków na wynagrodzenia odnotowano w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 2 mln 286 tys. 427 zł, czyli o 2,86%, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. w kwocie 912 tys. 339 zł, czyli o 18,48% (tu jak tłumaczą władze wzrost spowodowany jest głównie przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia Straży Miejskiej do tego rozdziału) i w dziale Pomoc społeczna w kwocie 744 tys. 843 zł – o 6,51%

Zadłużenie Łomży
W stosunku do 2014 r. zadłużenie miasta wzrosło o 2,04%. Na dzień 31 grudnia 2015 roku dług wynosił ogółem 128 mln 917 tys. 639,70 zł, w tym: z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek 115 mln 533 tys. 601,97zł (stanowi 43,61% dochodów), z tytułu zakupu na raty nieruchomości w kwocie 300 tys. zł, z tytułu zobowiązań niewymagalnych 13 mln 84 tys. 37,73zł, z tego w jednostkach budżetowych na łączną kwotę 9 mln 649 tys. 657,41 zł, w zakładach budżetowych 3 mln 434 tys. 380,32 zł. 
Władze miasta podkreślają, że udało im się ograniczyć wydatki na obsługę długu, które w porównaniu do 2014 roku zmniejszono o 21,45%.
-  Zawdzięczamy to przede wszystkim utrzymującej się na niskim poziomie stawce WIBOR. Poza tym uruchomienie w grudniu, a nie jak pierwotnie planowano w sierpniu, ostatniej transzy kredytu oraz dokonanie jednorazowej wcześniejszej spłaty rat kapitałowych spowodowało oszczędności w wysokości ok. 104 tys. zł, wydatków na ten cel – czytamy w sprawozdaniu miasta.

Światełko w tunelu?
Władze miasta chwalą się przede wszystkim uzyskaną nadwyżką operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące), która na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynosi 18 mln 778 tys. 46,62 zł. 
- W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego notujemy wzrost nadwyżki operacyjnej o 17,37%, świadczy to o racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniu środków – czytamy w podsumowaniu rozliczenia ubiegłego roku. 
Władze Łomży podkreślając, że nadwyżka operacyjna osiągnięta za 2015 rok, jest najwyższą nadwyżką od co najmniej 5 lat. „Zawdzięczamy to podjętym działaniom racjonalizującym wydatkowanie środków z budżetu Miasta. Utrzymanie tej relacji oraz dążenie do jej zwiększenia jest niezbędne w celu poprawy indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych).”
Na koniec rozliczenia ubiegłorocznych wypływów i wydatków miasta znajduje się zapewnienie, że „sytuacja finansowa budżetu Miasta Łomża jest stabilna, niemniej jednak wymagająca dalszych działań zmierzających do obniżenia wydatków bieżących”.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę