poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Powietrze się oczyściło

Zmiana pogody sprawiła, że w mieście poprawił się stan powietrza. Poziom stężenia zanieczyszczeń pyłowych spadł do granic dozwolonych. Z pomiarów dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że wczoraj w Łomży stężenie zanieczyszczenia PM10 wynosiło „tylko” 39,2 mikrogramów na metr sześcienny powietrza i było ponad wa razy niższe niż w niedzielę, która była piątym z rzędu dniem z przekroczeniem dopuszczalnych norm. Także dzisiejsze pomiary wskazują, na dalszy spadek tego rodzaju zanieczyszczenia w Łomży.

Fragment raportu WIOŚ o stężeniu zanieczyszczeń PM 10 [µg/m3] w Łomży w ciągu ostatnich 30 dni. Na czerwono zaznaczone dni w których przekroczono dopuszczalne normy.  Urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamontowane koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego.
Fragment raportu WIOŚ o stężeniu zanieczyszczeń PM 10 [µg/m3] w Łomży w ciągu ostatnich 30 dni. Na czerwono zaznaczone dni w których przekroczono dopuszczalne normy. Urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamontowane koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego.

Przekroczenie dopuszczalnego średniodobowego zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 wynoszącymi w Polsce 50 µg/m3 urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanotowały w ubiegłą w sobotę. Wówczas stężenie to wyniosło 79 µg/m3. Znaczne przekroczenie dopuszczalnej normy utrzymywało się przez ponad tydzień niemal bez przerwy. Dopiero nastąpił wyraźny spadek tego rodzaju zanieczyszczeń w powietrzu i trend ten jest utrzymywany także dziś.

Specjaliści alarmują, że wzrost tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza ma związek z paleniem w piecach domowych. Apelują, aby nie palić w nich śmieci. Spalaniu w piecach domowych plastikowych butelek i opakowań, folii, laminatów, odpadów z płyt wiórowych, gumy, skóry, tkanin czy opon, towarzyszy uwalnianie do powietrza metali ciężkich, dioksyn, furanów i węglowodorów typu WWA, mających bardzo negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, szkodliwych i rakotwórczych. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach. Szczególnie narażone na negatywne działanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby z chorym układem oddechowym lub krwionośnym.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0