sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Poseł Kołakowski zabiega o pieniądze na ul. Wiosenną w Łomży

Poseł Lech Antoni Kołakowski zwrócił się z prośbą do Jerzego Szmita, wiceministra infrastruktury i budownictwa o wprowadzenie na listę do realizacji wniosku Miasta Łomża „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście” do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jak przekonuje planowana inwestycja jest niezwykle ważna dla miasta Łomża.

Poseł Lech Antoni Kołakowski
Poseł Lech Antoni Kołakowski
List posła Lecha A. Kołakowskiego do Jerzego Szmita, wiceministra infrastruktury i budownictwa
List posła Lecha A. Kołakowskiego do Jerzego Szmita, wiceministra infrastruktury i budownictwa

- Przebudowa ulicy udrożni ruch w kierunku południowym miasta, wyprowadzając go z terenów intensywnie zurbanizowanych osiedla „Południe” do drogi wojewódzkiej Szosa do Mężenina, która obecnie spełnia funkcję mini obwodnicy Łomży – przekonuje poseł Kołakowski. - Obecnie ulica Wiosenna wykonana jest z płyt żelbetonowych - jako droga tymczasowa. Jest wyboista, bez chodników, stała się przez to niebezpieczna dla osób przemieszczających się, a zwłaszcza dzieci idących do pobliskich szkół. Jej zły stan techniczny powoduje uszkodzenia samochodów.
Poseł Kołakowski zauważa, że corocznie przy intensywniejszych opadach deszczu teren ten (w kształcie niecki) jest ciągle zalewany, a mieszkańcy są zmuszeni do wypompowywania wody z piwnic. Podkreśla także, że realizacja planowanej przez miasto Łomża inwestycji pozwoli także na niezbędne odwodnienie terenu osiedli domów jednorodzinnych oraz pobliskiego cmentarza.
- Wyżej wymienione zadanie zostało zaplanowane w budżecie Miasta Łomża, konieczne jednakże jest jego dofinansowanie – podkreśla poseł Lech Antoni Kołakowski w zakończeniu listu proszą wiceministra Jerzego Szmita o przychylność i pozytywne rozpatrzenie prośby.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0