sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Kołakowski wiceprzewodniczącym sejmowej komisji

Posłowie wybrali komisje w których chcą pracować. Z pięciorga posłów pochodzących z zachodniej części województwa podlaskiego czworo będzie zasiadało w dwóch komisjach, a tylko Lech Kołakowski w trzech. W jednej z nich - Komisji do Spraw Unii Europejskiej - został wybrany wiceprzewodniczącym.

Poseł Lech Antoni Kołakowski
Poseł Lech Antoni Kołakowski

Kołakowski (PiS) był członkiem tej komisji także w poprzednich kadencjach Sejmu. Po raz pierwszy został powołany do niej w listopadzie 2007 roku. Do zakresu działania tej Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.
Poseł Lech Kołakowski w tej kadencji Sejmu będzie pracował także w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Poseł Bernadeta Krynicka (PiS) wybrała pracę w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz w Komisja Zdrowia. Poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS) został członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł Jacek Bugucki (PiS) jest w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a poseł Adam Andruszkiewicz (Kukiz'15) w Komisja Łączności z Polakami za Granicą, gdzie objął funkcje wiceprzewodniczącego oraz w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W sumie w obecnej kadencji sejmu powołano 27 komisji stałych. W komisjach sejmowych nie muszą pracować posłowie zasiadający w rządzie. Dlatego minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i wiceminister administracji i spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński z PiS-u w żadnej nie będą zasiadać.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0