poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Decyzja środowiskowa jest, projekt drogi Łomża – Nowogród ma być niebawem

Burmistrz Nowogrodu wydał, na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, decyzję środowiskową na przebudowę ok. 10 km drogi Łomża – Nowogród i budowę obwodnicy Kupisk. - Były uwagi mieszkańców co do inwestycji, jej lokalizacji, bo każdy chce odsunąć obwodnicę jak najdalej od domów i zabudowań gospodarczych, jednak na razie żadne odwołania nie wpłynęły zapewnia Marta Grądzka, inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowogrodzie. Do prac przygotowuje się inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który do końca roku chce mieć opracowaną kompletną dokumentację inwestycji.

Projektowana obwodnica Kupisk w ciągu drogi wojewódzkiej 645 Łomża - Nowogród
Projektowana obwodnica Kupisk w ciągu drogi wojewódzkiej 645 Łomża - Nowogród

Inspektor Marzena Grądzka informuje, że decyzja środowiskowa zawiera kartę informacyjną, gdzie mowa jest w zarysie o: poszerzeniu jezdni do 7 m, umocnieniu nawierzchni i poboczy i obiektach inżynieryjno-drogowych (cztery przepusty, rów chłonno-odparowujący i zbiornik retencyjny). Do tego ciąg pieszo-jezdny, czyli ścieżka rowerowa, która ma zostać zbudowana obok drogi na całej jej długości do granic Łomży do Nowogrodu, a także korekta łuków drogi, budowa zatok autobusowych i chodników. Ponadto przewidywana jest przebudowa skrzyżowań, uzbrojenia kolidującego z inwestycją oraz budowa kanału technologicznego, na przykład, na położenie światłowodu.
Jednocześnie od roku trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi z Łomży do Nowogrodu, w tym budowy obwodnicy Kupisk. Samo przygotowanie projektu będzie kosztowało około 370 tys. zł, jednak o kwotach za ewentualne wykonanie podziałów działek pod budowę drogi na razie mówić za wcześnie. Tak przynajmniej twierdzi Maria Gawryluk, zastępca dyrektora PZDW w Białymstoku ds. inwestycji.
Szacowany koszt całej modernizacji drogi Łomża – Nowogród może wynieść około 40 mln zł. Fundusze mają pochodzić z RPO WP na lata 2014-2020.

Mirosław R. Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0