środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Sieć „Stop -u(...)” odebrana zgodnie z porozumieniem

Miasto Łomża podpisało protokół odbioru sieci zbudowanej przez Eltel w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Zakończenie realizacji zadania do piątku 18 września przewidywało podpisane przed dwoma tygodniami porozumienie kończące kilkomiesięczny spór pomiędzy stronami. Wówczas podawano, że zawarcie porozumienia i wywiązanie się z jego zapisów przez obie strony, pozwoli na rozliczenie całego projektu, który warty jest ok. 6,5 mln zł. Podpisanie protokołu odbioru formalnie domyka tę kwestię.

Głównym celem projektu było podłączenie internetu dla pół tysiąca „wykluczonych” mieszkańców miasta, a przy okazji zbudowano kilkanaście kilometrów sieci światłowodowej, łączącej większość miejskich szkół i placówek. Poczałkowo zakładano że realizowany już do 4 lat projekt zakończy się wiosna ubiegłego roku, ale były problemy choćby ze znalezieniem wystarczającej liczby beneficjentów. Termin zakończenia zadania wydłużono, a w ostatnich kilku miesiącach nasilał się spór pomiędzy miastem, wykonawca i podwykonawcą sieci. Narastający konflikt powodował, że realnym stawała się możliwość „porażki” projektu, a w konsekwencji zwracania unijnej dotacji.
Pod koniec sierpnia prezydent poinformował, że odsunął dotychczasowego wykonawcę, naliczył mu karę w wysokości ponad 800 tys zł, a przejęcie kontroli nad siecią zlecił – jak się okazało za 111 tys. zł - innej firmie. Wystąpił też do radnych o przesunięcie w budżecie miasta dodatkowych 630 tys zł. na dokończenie projektu.
Ostatecznie, 4 września, doszło do rozmów i podpisania porozumienia. Żadna ze stron „nie pozostaje w zwłoce w wykonywaniu przedmiotu umowy” - to główne jego zdanie. Zgodnie dalszymi zapisami 18 września miał odbyć się odbiór końcowy prac wykonanych przez Eltel. Miasto uzna, że przedmiot umowy został wykonany jeśli dotychczasowy wykonawca m.in. wymieni anteny dookolne na sektorowe, przekaże mu systemu zarządzania siecią,czy dostarczy i zainstaluje brakujące UPS-y.
I jak wynika z naszych informacji w piątek po południu miasto Łomża podpisało protokół odbioru sieci. To najprawdopodobniej zadowoli także CPPC, które po niedawnym naliczeniu miastu kolejnej korekty za błędy przy realizacji projektu, teraz go rozliczy.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0