środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

PIRol domaga się działań ministra rolnictwa

- Trudna sytuacja w sektorze rolniczym, wymaga od rządu podjęcia natychmiastowych oraz zdecydowanych rozwiązań – czytamy w wystąpieniu Podlaskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izba domaga się przyspieszenia wypłaty dopłat bezpośrednich, odstąpienia bądź odroczenia zapłaty pierwszej raty kary za przekroczenie limitów produkcji mleka oraz wsparcia finansowego prac komisji szacujących straty suszowe, które w niektórych gospodarstwach są już po raz drugi czy trzeci.

W wystąpieniu PIRol czytamy, że w ostatnim czasie w województwie podlaskim odnotowuje się zniżkę opłacalności produkcji spowodowaną m.in. szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną oraz wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń.
- Nietrafione decyzje urzędników znacząco wpłynęły na spadek i tak już niskiego pogłowia trzody oraz ceny skupu trzody chlewnej – podkreśla  Adam Niebrzydowski, wiceprezes izby, który podpisał się pod wystąpieniem.
Teraz rolnikom z województwa najbardziej doskwiera trwająca od wielu tygodni susza, która  powoduje duże straty we wszystkich uprawach. Rolnicy odnotowują znaczne spadki plonów pasz objętościowych - głównego źródła wyżywienia bydła, którego produkcja dominuje w województwie podlaskim.
- Natomiast ogrom prac jaki w chwili obecnej wykonują członkowie komisji ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą przerósł wszelkie oczekiwania – pisze Niebrzydowski informując ministra, że komisje szacują straty w niektórych gospodarstwach już po raz drugi czy trzeci.
Wobec powyższego zwracamy się do Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu:
- przyspieszenie wypłaty dopłat bezpośrednich oraz z tytułu płatności rolnośrodowiskowych,
- odstąpienie bądź odroczenie od zapłaty pierwszej raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015,
- zabezpieczenie wsparcia finansowego za prace komisji ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą

PIRol wystąpiła także do wojewody podlaskiego o pilne zwołanie posiedzenia zespołu ds. rozwiązywania problemów wsi. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0