wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Czy Łomża będzie podłączona do nowego gazociągu Polska-Litwa?

Kiedy planowana jest budowa gazociągu Polska-Litwa i kiedy zbudowany ma być łącznika gazociągu do Łomży – m.in. o to ministra gospodarski, pyta łomżyński poseł Lech Kołakowski. W interpelacji poseł podkreśla, że z uwagą obserwuje pojawiające się informacje dotyczące planów budowy nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, ale zaniepokoił go komunikat o tym, że promotorzy projektu przedłużyli badanie popytu na gazociąg Polska-Litwa. Wobec powyższego poseł pyta „czy zgłoszone zapotrzebowanie jest wystarczające do realizacji przedsięwzięcia?”

Planowany do budowy gazociąg Polska - Litwa z widocznym odgałęzieniem przez Łomżę
Planowany do budowy gazociąg Polska - Litwa z widocznym odgałęzieniem przez Łomżę

Łomża leży przy szlaku do państw nadbałtyckich. W pobliżu miasta przebiega zbudowany jest już most energetyczny Polska – Litwa, przez Łomżę planowana jest droga Via Baltica łącząca Warszawę ze stolicami państw nadbałtyckich, a nieopodal miasta planowany do budowy jest też gazociąg łączący Polskę z Litwą.
Prace nad tym ostatnim projektem trwają już od kilku lat i są wspierane środkami unijnymi. W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”), a w maju tego roku „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę” zyskały wsparcie finansowe UE w kwocie 10,6 miliona euro z Connecting Europe Facility (CEF).
Planowany gazociąg ma przebiegać także przez północne i zachodnie tereny województwa podlaskiego, a jednym z jego elementów ma być także łącznik do Łomży. I w tym kontekście o inwestycję pyta ministra gospodarki poseł Lech Kołakowski. Jak wyjaśnia „zaniepokoił mnie komunikat GAZ-SYSTEM S.A informujący o tym, że promotorzy projektu przedłużyli badanie popytu na gazociąg Polska-Litwa.”
Otóż przez cały sierpień  zaangażowane w realizacje projektu spółki badały zapotrzebowanie na gaz z nowego gazociągu w ramach Niewiążącą Fazę Procedury Open Season. Początkowo zakładano, że procedura ta potrwa tylko dwa tygodnie. Teraz łomżyński poseł chce się dowiedzieć od ministra gospodarki czy zakończyło się już to badania oraz jakie są jego wyniki.
- Czy zgłoszone zapotrzebowanie jest wystarczające do realizacji przedsięwzięcia? - pyta poseł Kołakowski, który od ministra chce się dowiedzieć także o planowany harmonogram inwestycji, a przede wszystkim o to kiedy jej planowana jego budowa i kiedy planowana jest budowa łącznika gazociągu prowadzącego do Łomży?


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0