Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 24 kwietnia 2024 napisz DONOS@

Planują jak ma wyglądać Łomża

Ku końcowi zbliżają się prowadzone od kilku lat prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. Projekt dokument określającego politykę przestrzenna miasta czyli m.in. jakie przeznaczenie mają mieć poszczególne rejony Łomży, gdzie będzie można budować bloki, gdzie domy jednorodzinne, gdzie zakłady przemysłowe, a gdzie budownictwo wcale nie jest wskazane został udostępniony do wglądu mieszkańcom. Teraz – do 4 września - każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Później może być na to za późno zwłaszcza, że studium jest nadrzędne w stosunku do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wśród ciekawostek ze studium jest 5 potencjalnych miejsc w Łomży gdzie mogą być lokalizowane hipermarkety.

Hipermarkety to potoczna nazwa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Ich lokalizacja w Łomży zawsze wywoływała wielkie emocje. Te pięć potencjalnych miejsc w Łomży, w których studium opuszcza ich budowę to: tereny na których dziś znajduje się pierwszy w mieście hipermarket - Galeria Veneda, tereny po Bawełnie, gdzie już pozwolono na budowę Galerii Narew, ale także gdzie zlokalizowane są Galeria Stokrotka oraz Kaufland i zupełnie nowy obszar obecnego dworca PKS u zbiegu Sikorskiego i Legionów.

Bez lotniska, ale z kolejnym portem?
W projekcie dokumentu pod nazwą „kierunki zagospodarowania przestrzennego” jest też dział dotyczący komunikacji. Jeden z jego zapisów mówi, że „w studium nie przewiduje się lokalizacji portu lotniczego na terenie, ani w bezpośrednim sąsiedztwie miasta”, ale inny „wskazuje” na potrzebę budowy kolejnego w mieście portu  żeglugi śródlądowej - tym razem na Łomżyczce.
"Przez miasto przebiega szlak wodny im. Króla Stefana Batorego łączący Wisłę, Narew, Biebrzę z Kanałem Augustowskim. Jest to szlak historyczny i wznowienie jego funkcjonowania, jako projektu turystyczno – rekreacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym stanowiłoby nie tylko atrakcję turystyczną, ale również powrót do transportu towarów drogą rzeczną. W związku z tym wskazana jest w granicach miasta dalsza realizacja infrastruktury wodnej i nadwodnej, w tym portu żeglugi śródlądowej (w strefie IX) w ramach projektów zagospodarowania brzegów nadnarwiańskich." (str. 84 dokumentu)
Strefa funkcjonalno-przestrzenna nr IX w Łomży to Dolina Łomżyczki ciągnąca się przez miasto od granicy z Konarzycami po ul. Nowogrodzką.

Kolejną ciekawostką ze studium jest chociażby stwierdzenie, że „istniejąca sieć ciepłownicza obejmuje niewiele ponad 15% mieszkańców” dlatego „zakłada się objęcie systemem ciepłowniczym większej części zabudowy, głównie wielorodzinnej”.
- To pierwsze wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu i dlatego mogą w nim pojawiać się także nieścisłości – mówi Łukasz Czech z ratusza. - Na tym etapie prac uwagi do treści dokumentu mogą składać wszyscy, także pracownicy miejskich instytucji prostując tego typu pomyłki.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu wyłożony będzie do 14 sierpnia 2015r.. Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 207 w godzinach 10.00 – 14.00. Zostały one także opublikowane w miejskim BIP.  Jak podkreśla Łukasz Czech dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 4 sierpnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży o godz. 12.00 w sali konferencyjnej. Będą na niejautorzy opracowania i to najlepsze sposobność by uzyskać od nich szczegółowe informacje dotyczące proponowanych zapisów  i rozwiązań urbanistycznych.  
Natomiast uwagi do dokumentu można zgłaszać zarówno w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej, ale także w formie pisemnej na adres Prezydenta Miasta Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, i  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ratusz@um.lomza.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości i przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2015r.

Oto opublikowany w miejskim BIP komplet dokumentów dotyczących projektu Studium (pliki do pobrania):


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę