czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Bobry do odstrzału?

Wnioski na odstrzał ponad 200 bobrów złożyli do urzędu gminy mieszkańcy gminy Łomża. W urzędzie przygotowywany jest wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie odstrzału redukcyjnego bobra. Jak mówi Grażyna Paluszkiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, te 200 sztuk to najprawdopodobniej dane przesadzone, dlatego wniosek jaki będzie skierowany do RDOŚ będzie dotyczył zgody na odstrzał 90 sztuk tych zwierząt.

Populacja bobrów pod Łomżą od kilku lat jest bardzo duża i kłopotliwa dla okolicznych rolników. Zwierzęta zamieszkująca rzekę Narew, wszelkiego rodzaju cieki wodne oraz rowy melioracyjne wyrządzając znaczne szkody w drzewostanie oraz uprawach polowych. Niestety dotychczasowe działania związane z próbami ograniczenia bobrów w województwie podlaskim, w którym jak się szacuje żyje 1/3 polskiej populacji bobra, nie dały oczekiwanych rezultatów. Z roku na rok rośnie liczba wniosków o odszkodowania bobrowe i liczba wypłacanych odszkodowań. Jeszcze w roku 2008 za szkody bobrowe RDOŚ w Białymstoku wypłacił 1,1 mln zł., a w 2014 roku było to już ponad 3 mln zł. Na tle niszczycielskich bobrów inne zwierzęta wyglądają łagodnie niczym owieczki. Za uprawy zniszczone przez żubry rolnicy dostali za 2014 r. 298 tys. zł, a straty spowodowane przez wilki wyceniono „tylko” na 86 tys. zł.
Teraz urzędnicy z gminy Łomża, na prośbę poszkodowanych przez bobry mieszkańców, przygotowali wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie odstrzału redukcyjnego bobra. Ma dotyczyć 90 sztuk tych zwierząt, choć wnioski mieszkańców dotyczyły ponad 200.
- Najprawdopodobniej niektóre bobry były ujmowane kilka razy – mówi Grażyna Paluszkiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. - Z wcześniejszych szacunków pracowników Parku Krajobrazowego Doliny Narwi też nie wynika, że populacja tych zwierząt wokół Łomży byłaby aż tak duża.
Teraz wniosek z gminy Łomża trafi do Białegostoku. Beata Bezubik, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalny Konserwator Przyrody w Białymstoku, mówi że o przygotowywanym przez urzędników z gminy Łomża wniosku pracownicy RDOŚ już wiedzą. Zapewnia, że będzie on rozpatrzony niezwłocznie.
Jeśli odstrzał zostanie zaaprobowany bobry spod Łomży pod lufy strzelb myśliwych mogłyby trafić już po wakacjach.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0