poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

„Dawno takiej sytuacji nie było”

Jednomyślnie, 23 głosami za radni Łomży udzielili prezydentowi miasta absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu Łomży. W tym roku to specyficzne głosowanie, bo absolutorium dostaje obecny prezydent Mariusz Chrzanowski, a de facto z działań rozliczany jest poprzednik Mieczysław Czerniawski. - Pod względem prawnym nie wzięcie udziału jest tożsame z głosowaniem przeciw, więc będziemy głosować za, a ocena działania obecnego prezydenta będzie możliwa przy głosowaniu za rok – mówi Wiesław Grzymała, szef klubu radnych PiS.

Tuż przed głosowaniem radnych prezydent Mariusz Chrzanowski,  mówił, że głosowanie w sprawie absolutorium zawsze wywołuje dużo emocji „i na pewno te emocje w następnych latach  będą o tym jestem święcie przekonany”. Nawiązując do swojej wcześniejszej pracy naukowej i artykułu poświęconego temu tematowi jaki napisał 4 lata temu, prezydent podkreślał, że zgodnie z literą prawa i wykładnią głosowanie w sprawie absolutorium jest oceną finansowego wykonania budżetu, a nie głosowaniem w sprawie wyrażenia wotum zaufania.
- Jak widzimy to wykonanie jest na poziomie 97% (97,54% zrealizowane wydatki budżetowe – dop. red.), więc Państwo radni ocenicie czy to wykonanie jest satysfakcjonujące. Ja proszę o głosowanie zgodnie z własnym sumieniem i z uwzględnianiem sytuacji w której jesteśmy – objąłem urząd na początku grudnia – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.
Już wcześniej wszystkie komisje, wraz z komisja rewizyjną, oraz Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziły pozytywne opinie o realizacji ubiegłorocznego budżetu miasta, a radni podczas sesji nawet specjalnie o tym nie chcieli dyskutować. Głosowanie przebiegło więc sprawnie i szybko. Najpierw  wszyscy radni (23 osoby) zagłosowali „za” w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok, a chwilę później tak samo (23 za) było z przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
- Panie prezydencie gratuluję. Otrzymał pan absolutorium od radny – mówiła przewodnicząca Bernadeta Krynicka zwracając się do prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. - Dawno takiej sytuacji na tej sali nie było, przynajmniej od 4 lat, ale wszystko przed nami, myślę, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę – dodawała.

Ubiegłoroczne dochody budżetowe Łomży to 305 mln 439 tys. 790 zł, a wydatki 327.406.576 zł. W ciągu roku planowany budżet miasta został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 9.827.006 zł. co stanowi 3,32 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości, a po stronie wydatków o kwotę 18.058.917 zł. co stanowi 5,84 % w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu. Zmian wielkości budżetu dokonano łącznie na podstawie 21 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 14 Uchwał Rady Miejskiej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0