środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Nagrody dla pracowników, a nie dla zarządu

Podczas wczorajszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK - czyli miejskiej spółki wodociągowej prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski m.in. decydował o nagrodach rocznych w firmie. Okazuje się że przydzielił je pracownikom a nie członkom zarządu. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii spółki.

Z ubiegłorocznego zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży na nagrody dla pracowników prezydent Chrzanowski przeznaczył 230 tysięcy złotych. To o 40 tysiecy złotych mniej niż przed rokiem. Zgodnie z prawem w podziale tej puli nie uczestniczą członkowie zarządu firmy. Im Rada Nadzorcza proponowała przyznać wysokie nagrody w przypadku prezesa przekraczającą o kilka tysięcy kwotę 20 tys zł, a w przypadku wiceprezesa o kilka tysięcy niższą niż 20 tysięcy. Prezydent Łomży na to się jednak nie zgodził i obaj członkowie zarządu MPWiK w tym roku nie utrzymają nagród rocznych. Przed rokiem prezes i wiceprezes wodociągów otrzymali nagrody roczne wysokości 2-krotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 roku.

Łukasz Czech z ratusza potwierdzając nasze informacje dodaje, że zysk netto MPWiK-u za ubiegły rok wyniósł 410.549,49 zł. Decyzją Prezydenta Miasta został on podzielony następująco:
·         kapitał zapasowy Spółki – 170.549,49 zł
·         nagrody do podziału dla załogi (łącznie z narzutami ZUS) – 230.000 zł
·         zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 10.000 zł
Prezydent nie zdecydował się na wypłatę dywidendy na rzecz Miasta, argumentując to chęcią uczestniczenia spółki w projektach unijnych - dodaje Czech.

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0