Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 23 czerwca 2024 napisz DONOS@

„Śródmieście” będzie miało plan?

Od ponad 10 lat łomżyńska starówka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. I choć jeszcze w 2007 roku radni miasta podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania, a dokument według pierwotnych zamiarów miał powstać w 2009 roku, dopiero teraz – podczas środowej sesji Rady Miasta ma być on uchwalony. Rodzi się jednak jedno pytanie: czy aby nie zostanie on unieważniony? W ostatnich tygodniach na żądanie władz miasta do projektu wprowadzono małą zmianę – możliwość ruchu samochodów wokół Starego Rynku. Gdy w połowie kwietnia żądali tego radni autor planu ostrzegał, że zmiana będzie wymagała uzgodnień z konserwatorem i ponownego wyłożenia. Uzgodnień dokonano, ale ponownego wyłożenia nie było.

Przygotowany przez planistów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla Śródmieścia (tzw. obszar P1) obejmuje teren ograniczonych ulicami Polową, Szosą Zambrowską, Sikorskiego, Rybaki, Wiejską, Nowogrodzką i Glogera. W trakcie trwających kilka lat prac nad dokumentem był on dwukrotnie wykładany do wglądu mieszkańcom – po raz pierwszy w 2010 roku, i po raz drugi w 2014 roku – za każdym razem przed kolejnymi wyborami samorządowymi. Za każdym razem wpływało tylko po kilka uwag. Kilka tygodni temu dokument został przesłany do Rady Miasta. Podczas dyskusji nad nim na posiedzeniu Komisji Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego jednym z głównym podnoszonych problemów była kwestia formalnej możliwości puszczenia ruchu samochodów wokół Starego Rynku.
– Objeżdżanie rynku dookoła jest bez sensu, można obejść Stary Rynek – mówił radnym autor planu Jaropełk Lewicki z PUA Olsztyn.  
- „Bez sensu”, to Pan projektant może mówić u siebie w mieście -  odpowiadała Bernadeta Krynicka, przewodnicząca Rady Miasta, co prezentuje protokół z posiedzenia komisji. - My chcemy, żeby ruch wokół Starego Rynku był, bo on był od lat i Pan projektant nie będzie radnym narzucał, bo Pan ten projekt przygotował i teraz jakiekolwiek zmiany wprowadzić, to jest problem. Nie można mówić, że to jest bez sensu, bo my wiemy, że to ma sens(...).
Radna Bernadeta Krynicka  stwierdziła, że jest na kolejnych konsultacjach i wyglądały one w ten sposób, że stawiano ich przed faktem dokonanym, że nie da się nic zrobić. Mówiła, iż uważa, że radni są po to, aby się dało.
Marek Jankowski – Architekt Miejski UM – stwierdził, że plan może ulec zmianie, ale przy koncepcji zdjęcia nawierzchni, urządzania przejazdu w terenie A 20 itd., mogą się sprzeciwiać dwa punkty ustaleń. Przede wszystkim zapis dot. zasad obsługi komunikacyjnej - zakaz ruchu kołowego z wyjątkiem obsługi interwencyjnej oraz ustalenie – miejsca postojowe zapewni wzdłuż pierzei rynku w ilości niezbędnej do pełnienia funkcji. Na pytanie, czy  korekta w/w zapisów wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytków i ponownego wyłożenia projektu planu, może odpowiedzieć tylko projektant planu.
Ten zaś odpowiadając stwierdził, że niestety tak.
- Taka zmiana wymaga uzgodnień z konserwatorem  i  ponownego wyłożenia – podkreślał Jaropełk Lewicki.
Dalej protokół z posiedzenia komisji opisuje wystąpienie wiceprezydenta Andrzeja Garlickiego, który stwierdził, że projekt planu został przygotowany dużo wcześniej zanim obecni prezydenci zaczęli pracować. Mówił, że zależało mu na tym, aby wszyscy radni na posiedzeniu Komisji, a nie na sesji,  mogli o tym dyskutować i przeanalizować wszystkie warianty.
- Po przedyskutowaniu mamy stan wiedzy i zakłada, że temat nie musi być przedmiotem najbliższej sesji, a możemy to odłożyć na kolejny miesiąc, a do tego czasu skonsultować dwa kontrowersyjne zapisy z konserwatorem zabytków – mówił Garlicki.
Podczas tego posiedzenia komisji radny Tadeusz Zaremba postawił formalny wniosek do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie dodatkowych wyjaśnień, konsultacji  w celu nie zamknięcia możliwości ruchu kołowego wokół Starego Rynku. I Komisja w wyniku głosowania 8 głosami za – jednogłośnie przyjęła go.
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego nie trafił na kwietniową sesję Rady Miasta a dopiero teraz na majową. W piśmie wprowadzającym wiceprezydent Garlicki napisał, że „obecny projekt planu zawiera uwagi wniesione na posiedzeniu zgodnie z Protokołem nr 7/15” - czyli tym  Komisji Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego.
Chodzi o możliwość jazdy samochodami wokół Starego Rynku, którą władze miasta chcą przywrócić już od 2 czerwca. Konserwator zabytków się na to zgodził. Nie było jednak wyłożenia zmienionego projektu planu do publicznego wglądu, co autor planu podczas kwietniowego posiedzenia komisji Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego wskazywał za niezbędne.

Łukasz Czech przekazuje, że zdaniem architekta miejskiego „są to zmiany kosmetyczne, nie wpływają istotnie na zmianę funkcji terenu" oraz, że "jego zdaniem nie ma potrzeby ponownego wyłożenia planu". Urzędnik miejski przekazuje, że zmiany były uzgodnione z konserwatorem zabytków i zarządcą terenu czyli prezydentem Łomży.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę