niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Osiedlowe wybory w Łomży

Dziś, w środę 20 maja, rozpoczynają się wybory rad i zarządów osiedli w Łomży. W ciągu dwóch tygodni mają one zostać przeprowadzone we wszystkich 15 osiedlach na które podzielona jest Łomża. Rada osiedla jest jednostką pomocniczą samorządu. Generalnie osoby działające we władzach osiedli pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem przewodniczących zarządów osiedli, którym przysługuje dieta za obecność na sesjach Rady Miasta.

Stary Rynek, Łomża
Stary Rynek, Łomża

Idea powołania Rad Osiedla wynika z zasady subsydiarności działań administracji nakazującej wykonywanie określonych spraw i zadań oraz ich rozstrzyganie przez organy znajdujące się najbliżej człowieka. Nie mając własnych budżetów osiedlowych ich władze bezpośrednio zrobić dużo nie mogą, ale mogą mieć wpływ na wydawanie pieniędzy przez władze miasta. Do kompetencji Rady Osiedla należy organizowanie i  wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, a także współdziałanie z samorządem miasta w tworzeniu projektu budżetu Łomży w zakresie przedsięwzięć  inwestycyjnych dotyczących Osiedla, oraz opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach skierowanych do osiedla przez Radę Miejską lub Prezydenta Miasta.
Podstawową kompetencją Rady Osiedla jest wybór i odwołanie Zarządu Osiedla, któremu Rada może udzielić upoważnienia do wydawania opinii we wszystkich sprawach będących w jej kompetencji.

Dziś wybory na osiedlu nr 2 i nr 7. Pierwsze z nich obejmuje mieszkańców ulic: Bartnicza, Dobra, Harcerska, Jednaczewska, Kaczeńców, Kanarkowa, Kanonierska, kpt. Franciszka Skowronka,  Janusza Korczaka, Kręta, Kurpiowska,  Leśna, Lipowa, Waleriana Łukasińskiego, Miodowa, Nowogrodzka - od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do końca,  Opłotki, Piwna, Polna, Prosta, Kazimierza Pułaskiego, Pułkowa,   Gen. Władysława Sikorskiego - od ul. Nowogrodzkiej do Wojska Polskiego - numery parzyste, Słowikowa, Stanisława Staszica, Strażacka, Strojna, Strzelców Kurpiowskich, Wesoła - od ul. Wojska Polskiego do ul. Bartniczej, Bohdana Winiarskiego, Wiśniowa,  Wojska Polskiego - od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do rz. Łomżyczki - numery parzyste, Wronia, Zgody, Żwirowa, Żurawia. Spotkanie wyborcze ma odbyć się o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Polna 40A.
Osiedle nr 7: Al. Legionów - od ul. Polowej do ul. Gen. Władysława Sikorskiego (bez budynku przy Al. Legionów 5),  Romana Dmowskiego, Marii Skłodowskiej Curie, Polowa - od ul. Wojska Polskiego do Al. Legionów, Wojska Polskiego - od  Pl. Tadeusza Kościuszki do ul. Romana Dmowskiego - numery nieparzyste i od Placu Tadeusza Kościuszki do  ul. Zygmunta Glogera - numery parzyste swoje zebranie wyborcze ma także o 17.00 w Zespole Szkół Drzewnych  i Gimnazjalnych ul. M. Skłodowskiej - Curie 5.

W programie każdego ze spotkań wwyborczych przewiduje się informację o pracy samorządu mieszkańców w mijającej kadencji, wybory Rady Osiedla i Zarządu Osiedla oraz dyskusję o sprawach danego terenu.

Jutro wybory osiedla nr 9 – zebranie godz. 17.00 w świetlicy MPK ZB ul. Spokojna 9 oraz osiedla nr 10 – zebranie godz. 17.00 w PWSIiP ul. Akademicka 14. Szczegółowy harmonogram wyborów Rad Osiedli w Łomży można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0