niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Wszyscy byli „za”... podwyżkami dla siebie

Nie było głosów przeciwnych, ani żadnych wątpliwości. Radni powiatu łomżyńskiego jednomyślnie podnieśli sobie diety o ok. 10%. Opublikowany protokół z kwietniowej Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego na której głosowano uchwałę o podwyżce diet ujawnia, że nikt z radnych nawet nie wniósł uwag do wniosku.

Z wnioskiem o podwyżkę diet radnym powiatu na sesji wystąpiła starosta Elżbieta Parzych. Jak mówiła „zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z radnymi Powiatu Łomżyńskiego raz na cztery lata diety radnych podlegają waloryzacji.”
- Średni wzrost diet jest na poziomie około 10%, lecz tak jak mówiłam wzrost ten jest raz na cztery lata, tak więc na rok wychodzi 2,5% - argumentowała podczas sesji starosta dodając: „moim zdaniem to wzrost w granicach rozsądku”.
Przedstawiony projekt przewidywał wzrosty diet szeregowe radnego o 10 zł do kwoty 900 zł miesięcznie. Znacznie więcej - ponad 200 zł podwyżki - starosta zaproponowała wszystkim wiceprzewodniczących komisji rady powiat, tak by ich diety ustalić na poziomie 1200 zł miesięcznie i zrównać z poborami przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących rady.
- Omawianą uchwałę w kwestii wysokości diet oraz zrównania diet przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących komisji pozostawiam pod dyskusje radnych. Proszę o ewentualne zgłaszanie swoich spostrzeżeń – czytamy w protokole z obrad rady.
Okazuje się, że zebrani nie wnieśli żadnych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu, a gdy przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządził głosowanie uchwały została ona przyjęta 16-ma głosami „za”. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
Uchwała – zgodnie z jej zapisami - weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 roku. To oznacza, że za maj i za każdy kolejny miesiąc zasiadanie w Radzie Powiatu radni – w zależności od pełnionej funkcji - na swoje konto otrzymywać będą: przewodniczący Rady Powiatu – 1 850,00 zł, nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu – 1 700,00 zł, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, przewodniczącym Komisji i wiceprzewodniczącym Komisji Rady Powiatu – 1 200,00 zł, pozostali radni – 900,00 zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0