wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Via Baltica nie jest już zagrożeniem dla Łomży

Przebieg Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Via Baltica) przez Łomżę został skreślony z pierwszego miejsca zagrożeń dla rozwoju gospodarczego miasta w analizie SWOT w zakresie gospodarki stworzonej na potrzeby nowego Programu Rozwoju Miasta Łomża. Tak, po konsultacjach społecznych, orzekł ten sam zespół „miejskich ekspertów”, który kilkanaście dni wcześniej ją tam wpisał. Problemem jest Via Baltica czy władza?

Analiza SWOT w zakresie gospodarki zawiera mocne i słabe strony Łomży oraz jej szanse i zagrożenia. I Via Baltica, czyli planowana do wybudowania w 2020 roku biegnąca tuż obok Łomży ekspresowa droga łącząca Warszawę ze stolicami państw nadbałtyckich, znalazła się w tym dokumencie kilka razy. Jest na pierwszym miejscu „mocnych stron” Łomży, jest na trzecim miejscu „szans” i – co było zaskakujące – była na pierwszym miejscu „zagrożeń” jakie mogą miasto dotknąć. W środę Via Balticę z zagrożeń usunięto. Jak anonimowo przyznaje jeden z członków zespołu wykreślono ją w konsekwencji naszej ubiegłotygodniowej publikacji: Problemem jest Via Baltica czy władza? Przy okazji z „szans” Łomży wykreślono także „starzejące się społeczeństwo”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0