niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

MAiC daje 630 tysięcy na odbudowę spalonego domu w Szczuczynie

Minister Administracji i Cyfryzacji, po pozytywnej rekomendacji wojewody podlaskiego Andrzeja Meyera, przyznał ponad 630 tys. dotacji na odbudowę po pożarze komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie – podała Joanna Pilcicka rzecznik prasowy wojewody. - W wyniku pożaru w listopadzie ubiegłego roku prawie całkowitemu zniszczeniu uległa kamienica z jedenastoma mieszkaniami komunalnymi. Ze względów bezpieczeństwa została ona wyłączona z użytkowania, a mieszkańcy wykwaterowani i umieszczeni w lokalach prywatnych.

Burmistrz Szczuczyna, w związku z brakiem wystarczających środków, zwrócił się do wojewody podlaskiego o pomoc finansową w postaci dotacji celowej z budżetu państwa. Budynku, ze względu na rozmiary zniszczeń, nie da się odtworzyć. Konieczna jest całkowita odbudowa uwzględniająca modernizację, ze względu na niski standard  oraz konieczność dostosowania  do aktualnie obowiązujących wymogów.

Po weryfikacji prośby burmistrza Szczuczyna, wojewoda wystąpił do MAiC z wnioskiem o przekazanie środków. Teraz, jak przekazuje rzecznik wojeowdy, po pozytywnej decyzji ministerstwa o przyznaniu dotacji zostanie uruchomiona procedura zawarcia umowy pomiędzy wojewodą i gminą, określającą warunki oraz terminy rozliczenia wydatków.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0