wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Dostrzeżeni... i napiętnowani

Po raz trzeci Międzyredakcyjne Kolegium Dziennikarskie w Łomży na prima aprilis zdecydowało o docenieniu tych, którzy najwyraźniej opacznie rozumieją łacińska maksymę „pro publico bono”. W tym roku antynagród PROPUBLIKABENY jest sześć, w tym dwie grupowe.

Zebrani na posiedzeniu Międzyredakcyjnego* Kolegium Dziennikarskie jednomyślnie uznali, że równorzędne** nagrody PROPUBLIKABENY tym razerm szczególnie należą się:
- Asystentowi i pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Łomża - za kreatywność i bezprecedensową umiejętność znalezienia swojego miejsca na niełatwym rynku pracy w kategorii wiekowej „50 Plus”.
Jest żywym przykładem tego, że „nie matura, lecz chęć szczera, zrobi z ciebie wójta, posła, menedżera”.

- Beneficjentom zambrowskiej seksafery - za umiejętne poruszanie się. Także w gąszczu zapisów kodeksu karnego.
Nagroda za konsumpcyjno-hedonistyczny tryb życia, skutecznie eliminujący wszelkie oznaki moralności i przyzwoitości.

- Byłemu kierownikowi miejskiego wysypiska śmieci - za bratnią, transgraniczną współpracę z ostrołęcka firmą śmieciową.
Próby zasypania dziur na wysypisku z sukcesem pogłębiły tę w kasie miejskiej o 1,5 mln zł.

- Byłemu Prezydentowi Łomży - za uświadomienie mieszkańcom miasta, że dane im było przeżyć najlepszą w dziejach Łomży kadencję.

- Radnym Miasta i Gminy Nowogród - za skuteczność w największej od 1939 r. bitwie o to miasto.
Podpierając się wola ludu i zasadami demokracji, umiejętnie blokują, wybranego z woli tego samego ludu, włodarza.

- Trzem koalicyjnym reprezentantom Ziemi Łomżyńskiej w Sejmiku Województwa Podlaskiego - za efektywne wyeliminowanie Łomży podczas wyborów do Zarządu województwa.
Dalekowzroczność tej perspektywicznej polityki góruje nad małostkowością partykularnych interesików tubylców subregionu.

P.S.
Przypominamy laureatom, że nagrody mają charakter wyłącznie (nie)honorowy i nie wiążą się z żadnymi materialnymi dowodami ich przyznania. Jeden z ubiegłorocznych laureatów domagał się dyplomu lub przynajmniej certyfikatu świadczącego o tym, że został nagrodzony.

* - zaproszenia wysłane zostały do wszystkich łomżyńskich redakcji, skorzystały te, które zechciały
** - laureaci podani w kolejności alfabetycznej 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0