Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 09 maja 2021 napisz DONOS@

Co z torowiskiem do Śniadowa i Łomży?

„O informacje co do „rzeczywistych” dalszych losów ruchu kolejowego na liniach nr 36 Ostrołęka – Śniadowo oraz nr 49 Śniadowo – Łomża” zwrócił się do prezesa PKP PLK wicestarosta łomżyński Lech Szabłowski. To jego reakcja na ujawnione przez nas rozważania kolejowej spółki, by w konsekwencji decyzji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nakazującej natychmiastowe usuniecie występujących tu nieprawidłowości w związku z fatalnym stanem torowiska „czasowo zawiesić” już od maja ruch pociągów do Łomży.

Przypomnijmy tuż przed Bożym Narodzeniem i w połowie stycznia Urząd Transportu Kolejowego poinformował o wykrytych nieprawidłowościach na liniach kolejowych łączących dziś jeszcze Łomżę ze Śniadowem i Ostrołęką. Na obu liniach stwierdzono niebezpieczne zwężenia lub poszerzenia toru, ale także o uszkodzone i spróchniałe podkłady kolejowe, czy nieprawidłowości w przytwierdzeniu szyn do podkładów. Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK, „natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.” W reakcji na to kolejowa spółka miała zaś zacząć rozważać możliwość zaprzestania świadczenia jakichkolwiek przewozów na tych liniach.
- Sprawdzamy, jakie są możliwości finansowe, aby wykonać zalecenia UTK, i czy takie działanie byłoby optymalne w perspektywie szacowanej na około 100 milionów planowanej modernizacji tych linii – mówi Maciej Dutkiewicz z PKP PLK. - Na dziś żadnego rozwiązania nie można wykluczyć – dodawał.
Dopytany, czy oznacza to, że do czasu wyremontowania torowiska za kilka lat linie będą zlikwidowane podkreślał zaś, że „nie mówimy o likwidacji czy zamykaniu linii, ale o czasowym zawieszeniu.”
Takie tłumaczenie zaniepokoiło wicestarostę Lecha Szabłowskiego, który pyta, czy lokalni przedsiębiorcy, których działalność wciąż oparta jest na korzystaniu z tego środka transportu mają zawiesić na bliżej nieokreślony czas swoją działalność? Wicestarosta wysłał oficjalne pismo do prezesa PKP PLK w którym prosi „o informacje co do „rzeczywistych” dalszych losów ruchu kolejowego  na liniach nr 36 Ostrołęka – Śniadowo oraz nr 49 Śniadowo – Łomża”

Tymczasem w sprawie decyzji prezesa UTK wypowiedział się Grzegorz Mazur z biura prezesa UTK. Podkreśla, że prezes w swojej decyzji wskazuje stwierdzone nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia ale  „nie określa natomiast sposobu oraz działań jakie powinny zostać podjęte przez stronę w celu usunięcia nieprawidłowości”. Mazur przytacza też treść wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego z dnia 21 listopada 2014 r. wydanego w sprawie sygnatura: VIISA/Wa 967/14, w którym Sąd przedstawił pogląd, iż w sytuacji wydania decyzji przez Prezesa UTK w przedmiocie ograniczenia ruchu kolejowego na linii kolejowej, całkowite wstrzymanie ruchu na linii przez zarządcę nie usuwa stwierdzonych nieprawidłowości w sferze obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej dotyczących prawidłowego stanu technicznego linii kolejowej.  Dopóki zarządca nie przeprowadzi właściwych działań naprawczych celem przywrócenia odpowiednich parametrów technicznych linii, w dalszym ciągu będzie uchybiał ciążącym na nim z mocy prawa obowiązkom utrzymania linii kolejowej w prawidłowym stanie technicznym.
Zgodnie z prawem jeśli PKP PLK nie usunie wskazanych nieprawidłowości prezes UTK może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 5000 euro za każdy dzień zwłoki.
Ponadto - jak zaznacza Grzegorz Mazur - w przypadku stwierdzenia w ramach czynności nadzorczych zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy prezes UTK w drodze decyzji wstrzymuje ruch kolejowy lub wprowadza jego ograniczenia na linii kolejowej lub jej odcinku zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy. Decyzja ta podlega natychmiastowej wykonalności.

210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę