czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Do boju z bobrami

Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał zarządzenie zezwalające na niszczenie i usuwanie tam bobrowych na ciekach wodnych na terenie niemal całego województwa podlaskiego – poza terenie objętym siecią obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. Zarządzenie obejmuje także Łomżyczkę, w granicach administracyjnych miasta Łomża. Bobrowe tamy będą mogły być niszczone, metodą ręczną lub mechaniczną, przez całą dobę w okresie od 1 marca do 31 października, przy czym od początku maja do końca lipca tylko jednorazowo - jedna tama w jednym miejscu.

W Polsce żyje ok. 45 tys. bobrów, z czego co trzeci w województwie podlaskim. Tak duże zagęszczenie powoduje, że i szkody wyrządzane przez bobry właśnie w naszym województwie są największe. Bobry budują tamy, które przyczyniają się do zalewania pól i łąk, niszczą także drzewa i groble stawów rybnych. Z roku na rok rośnie liczba wniosków o odszkodowania bobrowe i liczba wypłacanych odszkodowań. W roku 2008 za szkody bobrowe RDOŚ w Białymstoku wypłacił 1,10 mln zł., w roku 2013 już 2,34 mln zł.  
Pracownicy RDOŚ przyznają, że podejmowane dotychczas działania – jak np. przenoszenie bobrów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów „bo na miejsce opuszczone przez jedne bobry - przenoszą się inne”. Dlatego teraz anty-bobrowe działania mają być prowadzone na znacznie większą skalę. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku tamy bobrów, poza miejscami ochronnymi będzie mógł niszczyć w dzień i w nocy wielokrotnie od 1 marca do 3o kwietnia i od 1 sierpnia do 31 października, oraz jednorazowo - jedna tama w jednym miejscu – w okresie od początku maja do końca lipca.
Zarządzenie, które wejdzie w życie za dwa tygodnie, będzie obowiązywało przez trzy kolejne lata. 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zobowiązany został do corocznego informowania dyrektora RDOŚ o tym gdzie, w jakim terminie i ile tam bobrów zniszczono.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0