Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 06 grudnia 2023 napisz DONOS@

RIO o długu Łomży „pozytywnie z uwagą”

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przyglądała się długom Łomży i planom władz miasta odnośnie ich spłaty. Te na koniec tego mają sięgnąć 116 mln zł, a tylko w tym roku miasto ma pożyczyć blisko 20 mln zł, z czego ponad 6 mln na spłatę wcześniejszych kredytów. Władze zakładają jednak, że w przyszłym roku wszystko się odwróci. Począwszy od 2015 roku w Łomży nie będą zaciągane już żadne kredyty, dług publiczny ma sukcesywnie maleć, a miasto ma osiągać dodatnie wyniki budżetu, z którym mamy spłacić stare długi. RIO akceptując ten ambitny plan dostrzega jednak w nim i pewną słabostkę – to, jak się wydaje, nadmierny optymizm.

W poniedziałek w miejski BIP opublikowł przesłaną do ratusza ponad trzy miesiące temu Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej miasta Łomża na 2014 rok. Generalnie  RIO wydał opinię pozytywną, ale  „z uwagą”. I - jak się wydaje - ta uwaga dotyczy ambitnych założeń. 

RIO zauważa, że uchwalony na 2014 rok budżet miasta zakładał różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu (deficyt) na kwotę 13 734 875 zł która ma być pokryta z kredytu długoterminowego. Ale w tym roku miasto ma zaciągnąć także kredyt długoterminowy – na kwotę ponad 6 mln zł „tytułem spłaty wcześniej zaciągniętego długu publicznego”.  
Tymczasem w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej władze Łomży zapisały, że od 2015 roku nie prognozuje się pozyskiwania nowych tytułów dłużnych. 
- Począwszy od 2015 roku dług publiczny ma sukcesywnie maleć, miasto ma też osiągać dodatnie wyniki budżetów, które mają służyć finansowaniu rozchodów tytułem spłat planowanych i zaciągniętych zobowiązań – opisuje Skład Orzekający RIO podkreślając, że przedstawione w prognozie wartości wskazują, że w latach 2014-2027 nie zostanie naruszona ustawowa granica długu zapisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych. - Przyjęte w prognozie założenie zachowania tej relacji jest oparte zarówno na planowanej realizacji dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2014-2024 (przy czym najwyższe wpływy dochodów z tego źródła szacuje się w latach 2014-2015), jak też projekcji wartości nadwyżek operacyjnych, czyli dodatnich różnic między dochodami a wydatkami bieżącymi. Skład Orzekający zauważa, że począwszy od 2015 roku nadwyżki operacyjne prognozowane są na bardzo wysokim poziomie (także na tle danych z lat 2011-2013), ze stałą tendencją wzrostową - z przyjętego na 2014 rok budżetu wynika saldo operacyjne w wysokości 9 977 494 zł, na 2015 rok prognozuje się nadwyżkę operacyjną o wartości 21 491 505 zł. Taka prognoza powoduje, że począwszy od 2017 roku różnice między wskaźnikami planowanej w poszczególnych latach łącznej kwoty spłaty zobowiązań a dopuszczalnymi wskaźnikami spłaty są wysokie. W ocenie Składu Orzekającego założenia przyjęte w prognozie wieloletniej wymagają stałego monitorowania poziomu ich realizacji oraz zachowania dyscypliny w wykonaniu budżetów na poszczególne lata, a zwłaszcza utrzymania na zakładanym poziomie dynamiki wydatków bieżących. Niezrealizowanie wartości istotnych z punktu widzenia ustalania dopuszczalnych w poszczególnych latach wskaźników spłaty zobowiązań może bowiem negatywnie wpłynąć na procesy uchwalania i wykonywania budżetów na kolejne lata, zważywszy że najwyższe rozchody tytułem spłaty zaciągniętego długu publicznego mają być realizowane w latach 2018-2020.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę