czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Grajewo i Wysokie coraz bliżej „własnych” sądów

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaakceptowała projekt ustawy określający kryteria tworzenia i likwidacji sądów rejonowych. Przyjęcie tych rozwiązań teoretycznie dałoby możliwość przywrócenia 58 z 79 zniesionych rok temu sądów. Na liście sądów, które maja powrócić są także sądy w Grajewie i Wysokiem Mazowieckiem.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych umożliwiający powrót części zlikwidowanych tzw. reformą Gowina sądów rejonowych złożył prezydent RP, po tym jak zawetował uchwaloną przez parlament ustawę przywracającą wszystkie zniesione sądy. 
Według pierwotnych zapisów prezydenckiego projektu sąd rejonowy miał być tworzony dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez co najmniej 60 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczna spraw cywilnych, karnych i nieletnich wpływających wynosiłaby co najmniej 7 tys. w ciągu roku. To oznaczałoby, że nie wracałyby m.in sądy w Grajewie i Wysokiem Mazowieckiem. W trakcie prac nad projektem nowelizacji ustawy – na wniosek posłów z PSL - w podkomisji sejmowej progi te zmniejszono odpowiednio do 50 tys. osób i 5 tys. spraw, co oznacza, że oba zlikwidowane sądy w okręgu łomżyńskim musiałyby zostać przywrócone. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. 
Jeśli nowelizacja ustawy zostanie uchwalona miałaby wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, a Minister Sprawiedliwości miałby wówczas pół roku na przywrócenie zlikwidowanych sądów.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0