Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.       Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2.       Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów na zasadach określonych w regulaminie.

3.       Z biblioteki mogę korzystać  także absolwenci szkoły i inne osoby na zasadach określonych w regulaminie po wypełnieniu zobowiązania czytelniczego.

4.       Biblioteka czynna jest w godzinach przystosowanych do potrzeb użytkowników. Godziny pracy ustalane są każdorazowo na początku roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego i Rady Pedagogicznej.

5.       Dodatkowo biblioteka czynna jest w okresie ferii zimowych po jednym dniu w każdym tygodniu ferii; oraz po dwa dni tuż po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Informacje o godzinach otwarcia będą udostępnione na stronie internetowej szkoły i  szkolnych  tablicach ogłoszeń .

6.       Nie wypożycza się poza bibliotekę: wydawnictw z księgozbioru podręcznego, zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych, encyklopedii i słowników, informatorów ogólnych, przewodników, gazet i czasopism, druków ulotnych, dzieł zastrzeżonych do korzystania na miejscu, dzieł uszkodzonych i wymagających konserwacji.

7.       Przed wypożyczeniem należy książkę i inny dokument biblioteczny  dokładnie obejrzeć, a ewentualne braki lub uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

8.       Wypożyczenie książek i innych materiałów bibliotecznych przez uczniów odbywa się po okazaniu karty elektronicznej  lub legitymacji szkolnej, a w przypadku innych użytkowników po okazaniu dowodu tożsamości lub wydanej przez bibliotekę Karty Bibliotecznej.

9.       Przy zakupach  książek i innych materiałów bibliotecznych brane jest pod uwagę zapotrzebowanie złożone przez zainteresowane osoby za pomocą  zakładki umieszczonej na stronie internetowej szkoły "Zaproponuj do biblioteki", a także poprzez konsultacje z pracownikami szkoły, przedstawicielami  Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców.

10.   Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek, w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć tę liczbę.

11.   Książki wypożycza się na okres 30 dni, zbiory audiowizualne (kasety, nagrania CD, DVD) na okres 14 dni, można przesunąć termin  zwrotu, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Najdłuższy okres wypożyczenia nie może przekroczyć dwóch miesięcy.

12.   Gdy poszukiwana książka lub inny materiał biblioteczny jest wypożyczona/y, można złożyć na nią rewers i otrzymać ją po zwrocie przez poprzedniego czytelnika.

13.   Biblioteka może z ważnych przyczyn zażądać zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów  bibliotecznych przed upływem terminu zwrotu.

14.   W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych wstrzymuje się dalsze wypożyczenia do czasu uregulowania zaległości.

15.   Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub zagubienie książki        i innego dokumentu.

16.   W razie zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki (innego dokumentu) czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub zwrócić inny przydatny w bibliotece szkolnej, pokrywając  wszystkie koszty z tym związane.

17.   Czytelnik nie ma prawa do odbioru zniszczonej książki i innego dokumentu.

18.   Wszystkie osoby odchodzące ze szkoły muszą bezwzględnie rozliczyć się z biblioteką szkolną

i otrzymać zaświadczenie wydane przez nauczycieli bibliotekarzy o rozliczeniu się.

19.   Na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego wstrzymuje się wypożyczania (za wyjątkiem lektur szkolnych), a wszystkie książki i materiały biblioteczne powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.

20.   Każdy użytkownik biblioteki po rozliczeniu się z biblioteką na koniec roku szkolnego i pozostający w szkole, ma możliwość wypożyczenia pięciu książek na okres wakacji letnich (za wyjątkiem zbiorów specjalnych, płyt CD i DVD).

21.   Książki wypozyczone na okres wakacyjny muszą być zwrócone tuż przed lub tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje wstrzymaniem wszelkich wypożyczeń do czasu rozliczenia się z zaległości.

22.   W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli bibliotekarzy.

Regulamin konsultowany z Samorządem szkolnym i Radą Rodziców

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia26.10.2016. r.

 

Elżbieta Szleszyńska
śr, 06 lutego 2013 11:15
Data ostatniej edycji: cz, 08 grudnia 2016 20:12:07

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę