Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 25 lutego 2021 napisz DONOS@

Gmina nie może zmuszać do koszenia trawników...

Wojewoda podlaski unieważnił część zapisów nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród. Zdaniem prawników wojewody uchwalając je władze gminy przekroczyły granice na jakie pozwala im prawo. - Należy podkreślić, iż obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku ciążące na właścicielu nieruchomości nie mogą zostać sformułowane w dowolnej formie – czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody. Wśród kwestionowanych zapisów regulaminu znalazły się zapisy dotyczące obowiązków w zakresie wykaszania trawników, zbierania liści, czy zwalczania zachwaszczenia i zakrzaczenia.

(...)W aspekcie merytorycznym, istotne jest podkreślenie, iż katalog spraw, które ustawodawca pozwolił radzie gminy ująć w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest zamknięty, a rada może dokonywać regulacji prawnych tylko w takim zakresie, w jakim została do tego upoważniona. Takie rozwiązanie legislacyjne jest uzasadnione z uwagi na wkroczenie, poprzez przepisy prawa miejscowego, w sferę praw i wolności obywateli. (…)
Organ stanowiący gminy nie może w sposób niczym nieograniczony nakładać obowiązków związanych z estetyką i porządkiem na terenie gminy, ani tak szeroko określać powinności właścicieli nieruchomości w zakresie pielęgnacji szaty roślinnej, poprzez jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi (§ 4 ust. 3 badanego Regulaminu) oraz utrzymanie nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczenia i zakrzaczenia (§ 4 ust. 4 Regulaminu). (…)

Za nieważne uznano także m.in. zapisy § 4 ust. 2 Regulaminu, w których zapisano, iż  właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania stwarzających zagrożenie dla ludzi sopli i nawisów śniegu z rynien, dachów i gzymsów. Prawnicy wojewody podkreślają, że ustawodawca obowiązek oczyszczania zanieczyszczeń w tym błota, śniegu i lodu ograniczył do części nieruchomości służących do użytku publicznego, za taką nie można zaś uznać rynien, dachów i gzymsów „(…) nawet jeżeli miałyby wystawać nad ciągami komunikacyjnymi powszechnie dostępnymi. Logicznym jest bowiem, że użytkowany jest publicznie wówczas nie dach, czy też gzyms, ale właśnie ciąg komunikacyjny, którego obowiązek uprzątnięcia mógłby dotyczyć” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2011 r., Sygn. akt II SA/Ol  145/11).”

Za bezprawny wojewoda uznał także fragment § 19 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym „zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub zdolnej do panowania nad nimi”. W tym miejscu władze Nowogrodu – zdaniem prawników wojewody - ingerują w prawo własności właścicieli zwierząt domowych narzucając im określony sposób postępowania z nimi, co narusza konstytucyjną zasadę ochrony własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP).

Władze Nowogrodu mogą nie zgodzić się z decyzją wojewody i zaskarżyć jego decyzję o unieważnieniu kwestionowanych zapisów Regulaminu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

200829104429.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę