Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 18 kwietnia 2021 napisz DONOS@

RIO ma zastrzeżenia do projektu budżetu miasta i możliwości spłaty długów Łomży

Pozytywnie z zastrzeżeniem zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przedłożony przez Prezydenta Łomży projekt budżetu miasta na przyszły rok i uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2024. Zastrzeżenia RIO dotyczą przede wszystkim zapisanych w dokumentach możliwości spłat długów miasta. Izba zauważa, że dozwolone limity zadłużenia nie są formalnie przekraczane, ale przyszłoroczny deficyt w kwocie ponad 24 mln zł ma być pokryty z nowych kredytów, przy czym łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów przekracza 46 mln zł, bo co trzecia z pożyczonych złotówek ma iść na spłatę wcześniejszy długów.

Planowana na koniec 2013 roku relacja kwoty długu do planowanych na ten rok dochodów, wynosząca ok. 38%, pozostaje poniżej granicznej dopuszczalnego zadłużenia wynoszącej 60%. Również relacja spłaty długu wraz z odsetkami do planowanych w 2013 roku dochodów, wynosząca z uwzględnieniem stosownych wyłączeń ok. 9,7%, nie narusza dopuszczalnego wskaźnika 15%. Izba wskazuje jednakże na niedochowanie, wynikającego z ustawy, wymogu realistycznego określenia w Prognozie Finansowej kwoty długu oraz sposobu jego sfinansowania w przyjętej perspektywie czasowej. RIO wskazuje, że z przedstawionych dokumentów wynika, że w Prognozie Finansowej zapisano dług publiczny miasta na koniec tego roku zaniżony o blisko 1,3 mln zł.

Założenia zbyt optymistyczne
- Zdaniem Składu Orzekającego (RIO -dop.red.) bardzo trudne w realizacji mogą okazać się wartości prognozowanych w 2014 roku i latach kolejnych wartości dochodów i wydatków bieżących, a przez to zakładanych nadwyżek operacyjnych – czytamy w opinii do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2013-2024.
Izba podkreśla, że ratusz zapisał  m.in., że dochody na następne lata zostały oszacowane na podstawie danych historycznych z lat ubiegłych, w zakresie wydatków zaś, że konieczne jest ograniczanie wydatków bieżących do poziomu określonego w projekcie budżetu na 2013 rok. Zaznaczono przy tym również, że wzrost wydatków bieżących w 2013 roku w stosunku do roku 2012 związany jest z wdrożeniem w życie z dniem 1 lipca 2013 roku systemu gospodarowania przez Miasto odpadami komunalnymi. Ponadto wskazano, iż wynagrodzenia w latach 2013-2014 zaplanowano na poziomie 2012 roku. Skład Orzekający zauważa, że w latach 2009-2012 przyrost dochodów bieżących na poziomie ok. 8% wystąpił tylko w relacji roku 2011 do roku 2010, w pozostałych okresach (rok 2010 do 2009 oraz rok 2012 do 2011) przyrost ten kształtował się poniżej 3% (odpowiednio: 1,6%, 2,6%). Wydatki bieżące w wymienionym okresie miały natomiast tendencję wzrostową: w relacji roku 2010 do 2009 ich przyrost wynosił 2,9%, w relacji następnych lat tego okresu przyrost ten kształtował się na poziomie 8,5%. W opiniowanym projekcie uchwały dynamika przyrostu dochodów bieżących, w przyjętych przez Skład Orzekający do analizy latach 2014-2017, kształtuje się w przedziale od 3,7% do 7,8%, natomiast przyrost wydatków bieżących nie przekracza 2,3%, przy czym prognozuje się, że w 2016 roku wydatki bieżące mają stanowić 99,4% wydatków bieżących roku 2015. Odnośnie zwłaszcza do projekcji wydatków bieżących należy też zauważyć, że zaplanowane na 2013 rok w kwocie 2 425 584 zł wydatki tytułem odbioru odpadów komunalnych (czyli wydatki nieobejmujące pozostałych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zostały zaplanowane, jak należy wnioskować, tylko na okres II półrocza 2013 roku.

210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę