Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 26 lutego 2021 napisz DONOS@

Kandydatów było za dużo

W każdym z 35 łomżyńskich obwodów do głosowania trzeba było przeprowadzić losowanie aby wyłonić składy obwodowych komisji wyborczych. W sumie zgłoszono niemal 400 kandydatów, czyli o około 90 osób za dużo. Wczoraj rano odbyło się losowanie, po czym prezydent Mieczysław Czerniawski podpisał zarządzenie powołujące składy osobowe wszystkich OKW w Łomży.

Powołane OKW mają przeprowadzić wybory parlamentarne 9 października. Za pracę w komisjach ich członkowie otrzymają od 160 do 200zł.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7
1/ Danuta Kneć
2/ Mieczysław Mroczkowski
3/ Izabela Janczewska
4/ Karol Domitrz
5/ Elżbieta Łepkowska
6/ Zbigniew Jankowski
7/ Elżbieta Just
8/ Wiktor Gołaszewski
9/ Małgorzata Kadłubowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul.Mikołaja Kopernika 16.
1/ Janina Karpińska
2/ Henryk Łupiński
3/ Artur Komorowski
4/ Cezary Piaszczyk
5/ Maria Danowska
6/ Renata Puchalska
7/ Elżbieta Halina Kirchner
8/ Georgina Dąbrowska
9/ Bożena Bogumiła Milewska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – KLUB SENIORA w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 2.
1/ Anna Maria Godlewska
2/ Bogusław Janusz Wiśniewski
3/ Agnieszka Dąbkowska
4/ Marta Zgrajek
5/ Elżbieta Honorata Poreda
6/ Dominika Olechowska
7/ Ryszard Stanisław Kosakowski
8/ Diana Karwowska
9/ Halina Zając

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” Stowarzyszenia „Edukator”w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29.
1/ Ewa Dębska
2/ Andrzej Karpiński
3/ Natalia Brzósko
4/ Cezary Chrząstowski
5/ Marcin Chilmon
6/ Marta Zagroba
7/ Justyna Wawrzyniak
8/ Jarosław Jan Piotrowski
9/ Dorota Górska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.
1/ Helena Bożena Wieczorek - Stępińska
2/ Hanna Marianna Nowicka
3/ Bogumiła Banach
4/ Ewelina Rogowska
5/ Wojciech Przestrzelski
6/ Mateusz Zduńczyk
7/ Krystyna Jadwiga Michalak
8/ Sylwia Izabela Choińska
9/ Halina Kalinko

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, Plac Kościuszki 3.
1/ Aniela Weronika Milewska
2/ Janusz Nowicki
3/ Teresa Szabłowska
4/ Michał Sawostien
5/ Barbara Lis
6/ Justyna Borkowska
7/ Bożena Muczyńska
8/ Teresa Deptuła - Lewandowska
9/ Maria Śleszyńska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Senatorska 13.
1/ Rafał Skaradziński
2/ Paweł Szymański
3/ Anna Zarzecka
4/ Damian Polnicki
5/ Adam Pańkowski
6/ Zofia Adamska
7/ Wioleta Narewska
8/ Hanna Dąbrowska
9/ Urszula Chętnik

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5.
1/ Anna Bognacka
2/ Sławomir Hilarczuk
3/ Olga Modzelewska
4/ Marek Jan Świętochowski
5/ Agnieszka Michalak
6/ Jolanta Samselska
7/ Martyna Ramotowska
8/ Kinga Katarzyna Kisiel
9/ Jolanta Miller

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Nadleśnictwie Łomża ul. Nowogrodzka 60,
1/ Eugeniusz Mioduszewski
2/ Elżbieta Grunwald
3/ Hanna Chojnowska
4/ Katarzyna Sokołowska
5/ Jolanta Anna Karwowska
6/ Józef Milewski
7/ Emilia Nowocińska
8/ Beata Cieślińska
9/ Zdzisława Głębocka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży ,ul. Polna 40a.
1/ Iwona Łada
2/ Marcin Żelazny
3/ Marianna Filipkowska
4/ Sławomira Maria Zalewska
5/ Joanna Żebrowska
6/ Danuta Polkowska
7/ Krystyna Kłosińska
8/ Łukasz Skrodzki
9/ Grażyna Zabielska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łomży ZDZ w Łomży ul. Studencka 11.
1/ Lidia Irena Kobylińska
2/ Ewa Kamionowska
3/ Andrzej Pruszko
4/ Adam Filipkowski
5/ Czesław Małachowski
6/ Grażyna Chromińska
7/ Andrzej Boroń
8/ Anna Iwona Kaseja
9/ Dorota Łazarczyk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej S.A w Łomży ul. Józefa Piłsudskiego 88.
1/ Sylwia Kamińska
2/ Bogusław Dębosz
3/ Daniel Troszczyński
4/ Agnieszka Liżewska
5/ Magdalena Jemielity
6/ Marta Bikowska
7/ Józef Adam Łęgowski
8/ Anna Turowska
9/ Edyta Woźniak

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 z siedzibą w Państwowej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14.
1/ Elżbieta Antonina Gosk
2/ Jerzy Żelazny
3/ Katarzyna Zejer
4/ Agnieszka Bagińska
5/ Elżbieta Dąbrowska
6/ Anna Drożyner
7/ Marzena Chojnowska
8/ Robert Czerwiński
9/ Małgorzata Nietupska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 z siedzibą w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Słoneczko” Stowarzyszenia „Edukator”w Łomży ul. Spółdzielcza 74.
1/ Katarzyna Śmiarowska
2/ Jan Malski
3/ Marta Korotkiewicz
4/ Barbara Zalewska
5/ Ewa Monika Babiel
6/ Hanna Włodkowska
7/ Katarzyna Łuba
8/ Izabela Sosnowska
9/ Wioletta Nowak

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży ul. Adama Mickiewicza 6.
1/ Marzena Cieplińska
2/ Emilia Chełstowska
3/ Teresa Kostka
4/ Zofia Danuta Dąbrowska
5/ Marta Pianka
6/ Stanisław Józef Grodzki
7/ Paweł Czerwonko
8/ Halina Nowacka
9/ Hanna Kicała

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 z siedzibą w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży, ul. Władysława Reymonta 4.
1/ Joanna Wieciszewska
2/ Krzysztof Chełstowski
3/ Alicja Maria Jamiołkowska - Kępczyńska
4/ Bogumiła Babiel
5/ Marek Krzysztof Mogielnicki
6/ Janusz Żebrowski
7/ Zdzisław Kalinko
8/ Michał Adam Wiśniowski
9/ Marzenna Sawicka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9.
1/ Katarzyna Chrapowicz
2/ Kazimierz Jan Kępczyński
3/ Tadeusz Kowalewski
4/ Jacek Babiel
5/ Sylwia Pieńkowska
6/ Katarzyna Lutrzykowska
7/ Paweł Przyborowski
8/ Magdalena Kosewska
9/ Grażyna Danuta Rostkowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Łomży, ul. Bolesława Prusa 11A.
1/ Katarzyna Gniazdowska
2/ Dominika Jarosz
3/ Mariola Woźniak
4/ Grażyna Szymańczyk
5/ Marcin Emil Dębiński
6/ Elżbieta Narolewska
7/ Beata Kalinowska
8/ Robert Wysmułek
9/ Marianna Gieros

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 z siedzibą w Świetlicy Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży ul. Konstytucji 3 Maja 2.
1/ Mariola Jankowska
2/ Małgorzata Anna Dłużniewska
3/ Ewelina Kondratiuk
4/ Ewa Bańkowska
5/ Agnieszka Korbel
6/ Wiesław Dziekoński
7/ Mariola Ramotowska
8/ Katarzyna Duda
9/ Elżbieta Cyndzas

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 z siedzibą w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul. Stanisława Małachowskiego 4.
1/ Grażyna Rogowska
2/ Alicja Kalinowska
3/ Patrycja Ewa Dłużniewska
4/ Beata Truszkowska
5/ Kamil Pawłowski
6/ Helena Berner
7/ Edyta Michalak
8/ Hanna Rzepnicka
9/ Teresa Jolanta Dobrzycka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17.
1/ Marianna Miłosek
2/ Iwona Bronisława
Chmielewska- Matyjaszczyk
3/ Katarzyna Kulik
4/ Małgorzata Gadzińska
5/ Małgorzata Grzegorczyk
6/ Przemysław Jan Kozłowski
7/ Anita Ramatowska
8/ Teresa Poteraj
9/ Jerzy Włodkowski

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17.
1/ Anna Wądołowska
2/ Monika Karwowska
3/ Teresa Mojsa
4/ Sylwia Modzelewska
5/ Anna Pogroszewska
6/ Milena Turkowicz
7/ Marcin Muczyński
8/ Adrian Gołaszewski
9/ Jadwiga Maria Kirejczyk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23 z siedzibą w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA” w Łomży ul. Kazańska 1.
1/ Janina Jaroszewska
2/ Jolanta Dąbrowska
3/ Grażyna Banach
4/ Lilla Śleszyńska
5/ Lucyna Babowicz
6/ Barbara Gawrońska
7/ Maciej Pachucki
8/ Ryszard Sienkiewicz
9/ Aneta Chętnik

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24 z siedzibą w Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA” w Łomży ul. Kazańska 1.
1/ Anna Dąbrowska
2/ Tadeusz Gromadzki
3/ Paweł Wojciech Grygo
4/ Dorota Przestrzelska
5/ Małgorzata Zduńczyk
6/ Hanna Antonina Dębińska
7/ Krystyna Leszczuk
8/ Magdalena Krystosiak
9/ Andrzej Kiełczewski

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12.
1/ Krystyna Zofia Just
2/ Edyta Karwowska
3/ Edyta Grygo
4/ Sylwia Jasińska
5/ Zbigniew Aleksander Szponarski
6/ Stanisław Grabowski
7/ Edyta Dobkowska
8/ Agnieszka Bydołek
9/ Dorota Mężeńska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Łomży, ul. Księżnej Anny 12.
1/ Bożena Rutkowska
2/ Jarosław Sulkowski
3/ Ewa Troszczyńska
4/ Hanna Lipińska
5/ Anna Furmańska
6/ Juliusz Siwik
7/ Beata Katarzyna Ponichtera
8/ Bożena Godlewska
9/ Wiesława Bożena Bąk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.
1/ Adam Zwierzyński
2/ Danuta Żukowska
3/ Danuta Bączek
4/ Maciej Jarota
5/ Justyna Furmańska
6/ Agnieszka Nina Śleszyńska
7/ Milena Kotowska
8/ Barbara Kotowska
9/ Magdalena Wysocka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.
1/ Emilia Malinowska Rafałowska
2/ Łukasz Gniazdowski
3/ Małgorzata Chrząstowska
4/ Rafał Kamiński
5/ Adam Jankowski
6/ Karolina Szlis
7/ Marta Muczyńska
8/ Zenon Malinowski
9/ Tadeusz Władysław Trepanowski

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29 z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych , w Łomży, ul. Nowogrodzka 4.
1/ Beata Michalak
2/ Małgorzata Danuta Sokołowska
3/ Małgorzata Ejza
4/ Mariola Piaszczyk
5/ Andrzej Jankowski
6/ Marcin Cieniewicz
7/ Beata Kowalewska
8/ Mirosława Oszkinis
9/ Mariola Klimaszewska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 30 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży ,ul. Polna 40a.
1/ Piotr Stokowski
2/ Wioleta Skaradzińska
3/ Albin Dębowski
4/ Jacek Piotr Przestrzelski
5/ Edyta Podbielska
6/ Wiesław Marian Dębiński
7/ Danuta Nowocińska
8/ Maria Melaniuk
9/ Danuta Karwowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 31 z siedzibą w Świetlicy półdzielni Mieszkaniowej "Perspektyra" w Łomży, ul. Kazańska 1.
1/ Marianna Jóskowiak
2/ Jadwiga Juchniewicz
3/ Bogdan Niebrzydowski
4/ Milena Gwara
5/ Anna Grażyna Staszewska
6/ Edyta Wiśniewska
7/ Natalia Czapla
8/ Anna Malwina Szynkiewicz
9/ Danuta Tryc

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32 z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży , Al.Józefa Piłsudskiego 11.
1/ Elżbieta Kapusta
2/ Bożena Zabielska
3/ Teresa Dąbrowska
4/ Joanna Kondracka - Boć
5/ Barbara Fabin
6/ Robert Bukowski
7/ Krystyna Chrzanowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 33 z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. St. Wyszyńskiego - Pawilon Zakaźny w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 1.
1/ Barbara Zach
2/ Dominik Bagiński
3/ Szymon Piotr Zientalski
4/ Barbara Małgorzata Wierciszewska
5/ Urszula Piotrowska
6/ Jarosław Jan Kozłowski
7/ Barbara Kuśmirek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 34 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39.
1/ Karol Boruch
2/ Elżbieta Mioduszewska
3/ Stanisław Łapiński
4/ Hieronim Janczewski
5/ Mariola Zalewska
6/ Adam Drożyner
7/ Anna Elżbieta Zawadzka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 35 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 222
1/ Małgorzata Młynarczyk
2/ Maria Skaradzińska
3/ Mariusz Zabielski
4/ Justyna Baczewska
5/ Alicja Irena Cymek
6/ Henryka Pezowicz
7/ Urszula Gumińska

210204100642.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę