Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 29 lutego 2024 napisz DONOS@

Proboszczowie do władz miasta: ta uchwała „jest szkodliwa”

Proboszczowie sześciu łomżyńskich parafii, a także m.in. dyrektorzy czterech znajdujących się na ternie miasta szkół niepodlegających ratuszowi, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i prezes Bractwa Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbe w Łomży podpisali się pod wystąpieniem do przewodniczącego Rady Miasta Łomża z wnioskiem o unieważnienie podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta uchwały zwiększające dwukrotnie liczbę sklepów w których mogłyby być sprzedawane mocne alkohole. Jak podkreślają sygnatariusze listu uchwała ta jest sprzeczna z Łomżyńskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest szkodliwa.

Oto cała treść wystąpienia skierowanego na ręce przewodniczącego RM Macieja Borysewicza.

Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok jest opracowany w oparciu o treść Ustawy Sejmowej:
„O wychowaniu w trzeźwości...” i treść Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to podstawa prawna. Przyjęto następującą zasadę, że alkohol jest specyficznym, odmiennym od innych produktów towarowych i wymaga specjalnych regulacji prawno-administracyjnych i finansowych, które umożliwiają wyższy stopień kontroli. Takie rozróżnienie jest bardzo potrzebne, aby alkohol nie był w grupie artykułów rynkowych.
– Trzeba wziąć pod uwagę, że około 10-ciu lat temu w Łomży był jeden punkt sprzedaży alkoholu na trzy tysiące mieszkańców. W następnych latach były mocne naciski lobby alkoholowego i tę liczbę zmniejszono. Nie była o tym informowana miejscowa ludność. – Co było powodem? Nie należy ukrywać – chęć zysku poszczególnych osób. Obecna uchwała z dnia 30.03.br., podjęta 11 głosami za, przeciw 9 i wstrzymanych się 3-ch jest sprzeczna z Programem Łomżyńskim. – A ten Program został zatwierdzony przez Radę Miasta. W tym programie (str. 8) rozdział V w pkt. 4 „priorytetowe zadania” jest zapis: - ograniczenie dostępności do alkoholu. Pytanie zasadnicze: gdzie jest logika myślenia?
Poza tym uchwała koliduje z ustawą sejmową „O wychowaniu w trzeźwości...”. A oto inne zapisy w ŁPPiRPA. Jest to diagnoza środowiska przeprowadzona na zlecenie Rady Miasta. Pokazuje ona, że patologia spowodowana piciem alkoholu zwiększa się, rośnie. Według mieszkańców miasta Łomży alkoholizm zajmuje II miejsce w hierarchii problemów społecznych (wymienia 51 % badanych). W innym badaniu 62 % młodzieży również wymienia alkoholizm na II miejscu. Czterech na dziesięciu ankietowanych uważa, że osoby pijące w ich okolicy stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. 93 % badanych mieszkańców Łomży oczekuje na poziomie lokalnych działań służących ograniczeniu skali problemów alkoholowych. Jeszcze jeden szczegół z przeprowadzonej diagnozy: - według danych szacunkowych opartych na wskaźnikach wypracowanych przez PARPA – co piąty mieszkaniec miasta uwikłany jest w jakiś sposób (osobiście lub przez członków rodziny) w problem alkoholowy. Potrzebny więc jest rzetelny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. A takim jest ŁPPiRPA. Co więcej – wobec takiego zagrożenia obecna ilość punktów sprzedaży alkoholu domaga się weryfikacji i uczciwego myślenia nie pomijając odpowiedzialności za rozpijanie mieszkańców miasta Łomży i wzrost patologii. Trzeba mocno podkreślić, że wzrost ilości punktów sprzedaży alkoholu nie pomaga w prowadzeniu pracy profilaktycznej i rozwiązywania problemów alkoholowych, - a takie działania są zapisane w/w programie.
Badania potwierdzają, że ilość sprzedaży punktów alkoholu ma duży wpływ na wzrost konsumpcji alkoholu, a co za tym idzie dla wielu ludzi jest przyczyną rozpicia się, a nawet wpadnięcia w uzależnienie, w patologię. W tym programie jest inny zapis w rozdziale IV: stan zasobów umożliwiający prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej na terenie miasta Łomży (str. 7), np.: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, grupy samopomocowe AA, Al-Anon, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Komenda Miejskiej Policji, Bractwo Trzeźwości, TPD, Caritas, Parafie Rzymsko-Katolickie, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Szkoły.
Przy podjęciu uchwały należało zebrać wypowiedzi w/w instytucji. Jeżeli kogoś zaprasza się do współpracy, to trzeba także uwzględnić jego udział w podejmowaniu zadań - odnośnie zwiększenia punktów sprzedaży alkoholu także. Stare przysłowie poucza: okazja czyni człowieka złodziejem.
Wobec takich faktów podjęta uchwała jest sprzeczna z Łomżyńskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest szkodliwa i powinna być w trybie szybkim unieważniona.
Jan Paweł II nasz Rodak, Honorowy Obywatel Miasta Łomży broniący godności człowieka przypomina wszystkim mieszkańcom, że alkohol zniszczył wiele osób, rozbił wiele małżeństw, rodzin.

Pod tym listem pieczęcie i podpisy osób popierających go m.in. proboszczów łomżyńskich parafii:
ks. Mariana Mieczkowskiego – proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła (Katedralna)
ks. Andrzeja Godlewskiego – proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego
ks. Ferdynanda Gryszko – proboszcza parafii pw. Bożego Ciała
ks. Andrzeja Popielskiego – proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli
ks. Dariusza Nagórskiego – proboszcza parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu
o. Marcina Radomskiego  - proboszcza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej i Gwardiana   Klasztoru Łomżyńskiego Braci Mniejszych Kapucynów

240206081801.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę